READLINK(1) Polecenia użytkownika READLINK(1)

readlink - wypisuje cele dowiązań symbolicznych lub kanoniczne nazwy plików

readlink [OPCJA]... PLIK...

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części oprócz ostatniej
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; przy czym muszą istnieć wszystkie części składowe
wypisuje kanoniczną nazwę pliku, podążając za każdym dowiązaniem symbolicznym we wszystkich składowych podanej nazwy; bez wymagań dotyczących istnienia którejkolwiek ze składowych
nie wypisuje kończącego ogranicznika

-q, --quiet

suppress most error messages (on by default)
wyświetla komunikaty o błędach
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Dmitrija V. Levina.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) readlink invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

marzec 2023 GNU coreutils 9.2