REALPATH(1) Polecenia użytkownika REALPATH(1)

realpath - wypisuje rozwiązaną ścieżkę

realpath [OPCJE]... PLIK...

Wypisuje rozwiązaną, pełną nazwę pliku (ścieżkę); wszystkie składowe poza ostatnią muszą istnieć

wszystkie składowe ścieżki muszą istnieć
żadna z części ścieżki nie musi istnieć ani być katalogiem
rozwiązuje składowe ".." przed dowiązaniami symbolicznymi
rozwiązuje dowiązania symboliczne w kolejności ich wystąpienia (domyślnie)
wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach
wypisuje rozwiązaną ścieżkę w odniesieniu do KATALOGU
wypisuje absolutne ścieżki, chyba że ścieżki znajdują się poniżej KATALOGU
nie rozwija dowiązań symbolicznych
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Napisane przez Padraiga Bradyego.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) realpath invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4