READLINK(1) Användarkommandon READLINK(1)

readlink - print resolved symbolic links or canonical file names

readlink [FLAGGA]... FIL...

Note realpath(1) is the preferred command to use for canonicalization functionality.

Skriv värdet på en symbolisk länk eller kanoniskt filnamn.

Gör kanoniskt genom att följa varje symbolisk länk i varje komponent av det givna namnet rekursivt; alla utom den sista komponenten måste existera.
Gör kanoniskt genom att följa varje symbolisk länk i varje komponent av det givna namnet rekursivt, alla komponenter måste existera.
Gör kanoniskt genom att följa varje symbolisk länk i varje komponent av det givna namnet rekursivt, utan krav på att komponenterna existerar.
Skriv inte ut den avslutande nyraden.

-q, --quiet

Undertryck de flesta meddelanden (normalt på).
Rapportera felmeddelanden.
Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Skrivet av Dmitrij V. Levin.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) readlink invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

November 2022 GNU coreutils 9.1