READLINK(1) Opdrachten voor gebruikers READLINK(1)

readlink - toon gevonden symbolische koppelingen of complete bestandsnamen

readlink [OPTIE]... BESTAND...

Let op: realpath(1) is het voorkeur commando voor complete functionaliteit.

Toont de waarde van een symbolische koppeling of een volledige bestandsnaam.

-f, --canonicalize
compleet maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; alle behalve laatste component moeten bestaan
-e, --canonicalize-existing
compleet maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; alle componenten moeten bestaan
-m, --canonicalize-missing
compleet maken door elke koppeling in elke component van het pad recursief te volgen; geen van de componenten hoeft te bestaan
-n, --no-newline
geen scheidingsteken achtervoegen

-q, --quiet

-s, --silent
de meeste foutmeldingen onderdrukken (standaard)
-v, --verbose
meer foutmeldingen tonen
-z, --zero
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

Geschreven door Dmitry V. Levin.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

readlink(2), realpath(1), realpath(3)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/readlink
of lokaal via: info '(coreutils) readlink invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32