LN(1) Polecenia użytkownika LN(1)

ln - tworzy dowiązania między plikami

ln [OPCJA]... [-T] CEL NAZWA-DOWIĄZANIA
ln [OPCJA]... CEL
ln [OPCJA]... CEL... KATALOG
ln [OPCJA]... -t KATALOG CEL


W pierwszej formie, tworzy dowiązanie do CELU z NAZWĄ-DOWIĄZANIA.
W drugiej, tworzy dowiązanie do CELU w bieżącym katalogu.
W trzeciej i czwartej, tworzy dowiązania do każdego CELU w KATALOGU. Domyślnie tworzy dowiązania zwykłe (twarde). Dowiązania symboliczne są tworzone z opcją --symbolic. Domyślnie, każde z położeń (nazw nowych dowiązań) nie powinno istnieć przy wywołaniu polecenia. Podczas tworzenia dowiązań zwykłych, każdy z CELÓW musi istnieć. Dowiązania symboliczne mogą zawierać dowolny tekst. Gdy są później rozwijane, dowiązanie ze ścieżką względną jest interpretowane w odniesieniu do katalogu w którym się znajdują.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

tworzy kopię zapasową każdego istniejącego pliku docelowego
jak --backup, lecz nie przyjmuje argumentu
pozwala administratorowi na próbowanie tworzenia dowiązań zwykłych (twardych) do katalogów (uwaga: prawdopodobnie się to nie powiedzie z powodów ograniczeń systemowych, dotyczących nawet administratora)
usuwa istniejące pliki docelowe
pyta czy usuwać pliki docelowe
rozwiązuje CELE które są dowiązaniami symbolicznymi
traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik jeśli jest ono dowiązaniem symbolicznym do katalogu
tworzy dowiązania zwykłe (twarde) bezpośrednio do dowiązań symbolicznych
z opcją -s, tworzy dowiązania w odniesieniu do położenia dowiązania
tworzy dowiązania symboliczne zamiast zwykłych (twardych)
używa podanego przyrostka kopii zapasowej zamiast domyślnego
określa KATALOG w którym tworzone są dowiązania
zawsze traktuje NAZWĘ-DOWIĄZANIA jako zwykły plik
wyświetla nazwę każdego pliku dla którego tworzone są dowiązania
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Przyrostkiem kopii zapasowej jest ~, chyba że ustawiono inny opcją --suffix lub SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda kontroli wersji może zostać wybrana opcją --backup lub zmienną środowiskową VERSION_CONTROL. Dostępne opcje:

nigdy nie tworzy kopii zapasowych (nawet jeśli podano opcję --backup)
tworzy kopie numerowane
numerowane jeśli istniejące kopie są numerowane, w przeciwnym wypadku proste
zawsze tworzy proste kopie zapasowe

Użycie opcji -s powoduje ignorowanie opcji -L i -P. W przeciwnym wypadku ostatnia podana opcja kontroluje zachowania programu, gdy CEL jest dowiązaniem symbolicznym; domyślną opcją jest -P.

Napisane przez Mike'a Parkera i Davida MacKenzie.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

link(2), symlink(2)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/ln
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ln invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4