LN(1) Brukerkommandoer LN(1)

ln - make links between files

ln [VALG]... [-T] MÅL LENKENAVN
ln [VALG]... MÅL
ln [VALG]... MÅL... MAPPE
ln [VALG]... -t MAPPE MÅL...

Med 1. metode lages det en lenke til MÅLet med navnet LENKENAVN. Med 2. metode lages det en lenke til MÅLet i gjeldende mappe. Med 3. og 4. metode lages lenker til hvert MÅL i MAPPa. Programmet lager harde lenker som standard, og symbolske lenker med --symbolic. Målfiler (navn på nye lenker) skal ikke eksistere allerede. Hvert MÅL må eksistere for harde lenker. Symbolske lenker kan inneholde vilkårlig tekst. Hvis sistnevnte blir en gyldig lenke senere, tolkes en relativ lenke ut i fra foreldermappa.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Lag en sikkerhetskopi av hver målfil.
Likner --backup, men kan ikke brukes med argumenter.
Tillat superbrukeren å lage faste lenker til mapper (obs: dette vil sannsynligvis gå galt pga. systemrestriksjoner, selv for superbrukeren).
Fjern eksisterende målfiler.
Spør brukeren om målfiler skal fjernes.
Følg symbolske lenker i MÅLfiler.
Behandle LENKENAVN som en normal fil hvis den er symbolsk og peker på en mappe.
Lag harde lenker som peker direkte til symbolske lenker.
with -s, create links relative to link location
Lag symbolske lenker i stedet for harde lenker.
Overstyr standard filetternavn på sikkerhetskopier.
Velg hvor lenkene skal legges.
Behandle alltid LINK_NAME som en normal fil.
Skriv ut navn på hver lenkede fil.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Suffikset for sikkerhetskopierte filer er «~», med mindre du velger noe annet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoden for versjonskontroll kan velges med --backup eller via miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Følgende verdier er gyldige:

ikke lag sikkerhetskopier (ikke engang med --backup)
lag nummererte sikkerhetskopier
nummererte sikkerhetskopier hvis det allerede finnes, enkle (simple) ellers
alltid lag enkle sikkerhetskopier

Ved bruk av -s ignoreres evt. valgene -L og -P. Ellers, når MÅL er en symbolsk lenke, kjører programmet i henhold til sist brukte valg med -P som standard.

Skrevet av Mike Parker og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

link(2), symlink(2)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/ln
eller lokalt: info '(coreutils) ln invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Mars 2023 GNU coreutils 9.2