LN(1) Brugerkommandoer LN(1)

ln - make links between files

ln [FLAG]... [-T] MÅL LÆNKENAVN
ln [FLAG]... MÅL
ln [FLAG]... MÅL... KATALOG
ln [FLAG]... -t KATALOG MÅL...

I 1. form: Opret en lænke til MÅL med navnet LÆNKENAVN. I 2. form: Opret en lænke til MÅL i det nuværende katalog. I 3. og 4. form: Opret lænker til hvert MÅL i KATALOG. Opret hårde lænker som standard, eller symbolske lænker med --symbolic. Som udgangspunkt må hver destination (navnet på den nye lænke) ikke allerede eksistere. Når der oprettes hårde lænker, skal hvert MÅL eksistere. Symbolske lænker kan indeholde vilkårlig tekst; en relativ lænke fortolkes i relation til dets overkatalog.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

--backup[=KONTROL]
lav sikkerhedskopi af hver eksisterende målfil
-b
ligesom --backup, men tager ikke noget argument
-d, -F, --directory
tillad superbrugeren at forsøge at oprette hårde lænker til kataloge (bemærk: dette vil sandsynligvis slå fejl på grund af systembegrænsninger, selv for superbrugeren)
-f, --force
fjern eksisterende destinationsfiler
-i, --interactive
bekræft før sletning af destinationer
-L, --logical
dereferér MÅL som er symbolske lænker
-n, --no-dereference
behandl LÆNKENAVN som en normal fil, hvis den er en symbolsk lænke til et katalog
-P, --physical
lav hårde lænker direkte til symbolske lænker
-r, --relative
opret symbolske lænker relativt til lænkestedet
-s, --symbolic
lav symbolske lænker i stedet for hårde lænker
-S, --suffix=SUFFIKS
tilsidesæt det sædvanlige sikkerhedskopi-suffiks
-t, --target-directory=KATALOG
angiv det KATALOG, lænkerne skal oprettes i
-T, --no-target-directory
behandl altid LÆNKENAVN som en normal fil
-v, --verbose
skriv navnet på hver fil, der lænkes
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

Suffikset for sikkerhedskopiering er "~", med mindre andet er angivet med --suffix eller SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionsstyringsmetoden kan vælges med flaget --backup eller vha. miljøvariabelen VERSION_CONTROL. Gyldige værdier er:

none, off
lav aldrig sikkerhedskopier (selvom --backup er givet)
numbered, t
lav nummererede sikkerhedskopier
existing, nil
nummererede, hvis nummererede sikkerhedskopier eksisterer, ellers enkle sikkerhedskopier
simple, never
lav altid enkle sikkerhedskopier

Brug af -s ignorerer -L og -P. Ellers vil det sidst givne flag angive pførslen når MÅL er en symbolsk lænke, med -P som standard.

Skrevet af Mike Parker og David MacKenzie.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

link(2), symlink(2)

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/ln
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) ln invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32