LN(1) Příručka uživatele LN(1)

ln - vytváří odkazy na soubory

ln [VOLBA]... [-T] CÍL JMÉNO_ODKAZU
ln [VOLBA]... CÍL
ln [VOLBA]... CÍL... ADRESÁŘ
ln [VOLBA]... -t ADRESÁŘ CÍL...

1. forma vytvoří odkaz na CÍL se jménem JMÉNO_ODKAZU. 2. forma vytvoří odkaz na CÍL v aktuálním adresáři. 3. a 4. forma vytváří odkazy na každý CÍL v ADRESÁŘI. Implicitně vytváří pevné odkazy, pro symbolické odkazy přidejte --symbolic. Standardně žádné umístění (název nového odkazu) by neměl předem existovat. ""Pokud se vytváří pevné odkazy, každý CÍL musí existovat. Symbolické odkazy mohou nést libovolný text; při pozdějším vyhodnocování je relativní odkaz zvažován vzhledem ke svému nadřízenému adresáři.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

Vytváří záložní kopie každého souboru, který v cíli existuje
jako --backup, ale bez argumentu
umožní superuživateli vytvářet pevné odkazy na adresáře (Poznámka: Pravděpodobně selže kvůli omezením systému dokonce i pro superuživatele.)
maže existující cílové soubory
bude žádat potvrzení před smazáním existujících cílových souborů
dereferencuje CÍLE, které jsou symbolickými odkazy
JMÉNO_ODKAZU považuje za běžný soubor, pokud je symbolickým odkazem na adresář
vytváří pevné odkazy přímo na symbolické odkazy
with -s, create links relative to link location
vytváří symbolické odkazy místo pevných
přenastaví příponu záložních souborů
určí cílový adresář, ve kterém budou odkazy vytvářeny
vždy považuje JMÉNO_ODKAZU za běžný soubor
vypisuje jméno každého odkazovaného souboru
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Přípona záložních souborů je '~', pokud nebyla nastavena použitím --suffix nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzí může být změněna pomocí volby --backup nebo proměnnou prostředí VERSION_CONTROL. Povolené hodnoty jsou:

nikdy nevytvářet zálohy (i pokud je použito --backup)
vytváří číslované zálohy
vytváří číslované zálohy, pokud jsou již použity, v opačném případě vytváří prosté zálohy
vždy vytváří prosté zálohy

Při použití přepínače -s budou ignorovány přepínače -L a -P. V opačném případě, je-li CÍLEM symbolický odkaz, se uplatní poslední zadaný přepínač. Výchozí je -P.

Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

link(2), symlink(2)

Úplná dokumentace je na https://www.gnu.org/software/coreutils/ln
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) ln invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4