RUNCON(1) Корисничке наредбе RUNCON(1)

НАЗИВ

runcon - run command with specified security context

УВОД

runcon КОНТЕКСТ НАРЕДБА [арг-ти]
runcon [ -c ] [-u КОРИСНИК] [-r УЛОГА] [-t ВРСТА] [-l ОПСЕГ] НАРЕДБА [арг-ти]

ОПИС

Run COMMAND with completely-specified CONTEXT, or with current or transitioned security context modified by one or more of LEVEL, ROLE, TYPE, and USER.

If none of -c, -t, -u, -r, or -l, is specified, the first argument is used as the complete context. Any additional arguments after COMMAND are interpreted as arguments to the command.

Note that only carefully-chosen contexts are likely to successfully run.

Покреће програм у другачијем безбедносном контексту СЕЛинукса. Без КОНТЕКСТА или НАРЕДБЕ, исписује текући безбедносни контекст.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

КОНТЕКСТ
Довршава безбедносни контекст
израчунава контекст прелаза процеса пре измене
врста (за исту улогу као родитељ)
идентитет корисника
улога
опсег нивоа
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

125
if the runcon command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

АУТОР

Написао је Расел Кокер.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) runcon invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4