RUNCON(1) Brukerkommandoer RUNCON(1)

runcon - run command with specified security context

runcon KONTEKST KOMMANDO [argu]
runcon [ -c ] [-u BRUKER] [-r ROLLE] [-t TYPE] [-l REKKEV] KOMMANDO [argu]

Run COMMAND with completely-specified CONTEXT, or with current or transitioned security context modified by one or more of LEVEL, ROLE, TYPE, and USER.

If none of -c, -t, -u, -r, or -l, is specified, the first argument is used as the complete context. Any additional arguments after COMMAND are interpreted as arguments to the command.

Note that only carefully-chosen contexts are likely to successfully run.

Kjør et program i en annen SELinux-sikkerhetskontekst. Hvis hverken KONTEKST eller KOMMANDO er valgt, skrives gjeldende kontekst ut.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Fullstendig sikkerhetskontekst.
Regn ut overgangskontekst for prosessen før endring.
Type (for samme rolle som forelder)
Brukeridentitet.
Rolle.
Nivå-rekkevidde.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

125
if the runcon command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

Skrevet av Russell Coker.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
eller lokalt: info '(coreutils) runcon invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2023 GNU coreutils 9.3