RUNCON(1) Comenzi utilizator RUNCON(1)

runcon - rulează comanda cu contextul de securitate specificat

runcon CONTEXT COMANDA [args]
runcon [ -c ] [-u UTILIZATOR] [-r ROL] [-t TIP] [-l INTERVAL] COMANDA [argumente]

Rulează COMANDA cu CONTEXTUL complet specificat sau cu contextul de securitate actual sau tranzitoriu modificat de unul sau mai multe dintre NIVEL, ROL, TIP și UTILIZATOR.

În cazul în care nu se specifică niciuna dintre opțiunile -c, -t, -u, -r sau -l, primul argument este utilizat drept context complet. Orice argumente suplimentare după COMANDA sunt interpretate ca argumente pentru comandă.

Rețineți că numai contextele alese cu grijă au șanse de a fi executate cu succes.

Rulează un program într-un context de securitate SELinux diferit. Fără CONTEXT și nici COMANDĂ, imprimă contextul de securitate actual.

Argumentele obligatorii pentru opțiunile lungi sunt de asemenea obligatorii pentru opțiunile scurte.

Context de securitate complet
calculează contextul de tranziție al procesului înainte de modificare
tip (pentru același rol ca și părintele)
identitatea utilizatorului
-r, --role=REGULĂ regula de implementat
-l, --range=INTERVAL interval de nivel de utilizat
rolul de implementat
-l, --range=INTERVAL interval de nivel de utilizat
interval de nivel de utilizat
afișează acest mesaj de ajutor și iese
afișează informațiile despre versiune și iese

125
dacă însăși comanda runcon eșuează
126
dacă COMANDA este găsită, dar nu poate fi invocată
127
dacă COMANDA nu poate fi găsită
-
starea de ieșire a COMENZII în caz contrar

Scris de Russell Coker.

Ajutor online GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Raportați orice erori de traducere la: https://translationproject.org/team/ro.html

Drepturi de autor © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licența GPLv3+: GNU GPL versiunea 3 sau ulterioară https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Acesta este software liber: sunteți liber să-l modificați și să-l redistribuiți. Nu există NICIO GARANȚIE, în limitele prevăzute de lege.

Documentația completă este disponibilă la https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
sau local rulând comanda: «info '(coreutils) runcon invocation'»

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

ianuarie 2024 GNU coreutils 9.4