RUNCON(1) Opdrachten voor gebruikers RUNCON(1)

runcon - voer programma uit met gespecificeerde beveiligingscontext

runcon CONTEXT COMMANDO [ARGUMENTEN]
runcon [ -c ] [-u GEBRUIKER] [-r ROL] [-t TYPE] [-l BEREIK] COMMANDO [ARGUMENTEN]

Voer COMMANDO uit met een geheel-gespecificeerde CONTEXT, of met de huidige of de in bewerking zijnde beveiligingscontext door een of meer van BEREIK, ROL, TYPE en GEBRUIKER.

Als geen enkele -c, -t, -u, -r, or -l werd gespecificeerd, dan wordt het eerste argument gebruikt als complete context. Elk additioneel argument na COMMANDO wordt geïnterpreteerd als argument voor het commando.

Let op dat alleen zorgvuldig gekozen contexten succesvol uitgevoerd zullen worden.

Voert het gegeven COMMANDO in een andere SELinux-beveiligingscontext uit. Zonder CONTEXT of COMMANDO, wordt de huidige beveiligingscontext getoond.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

volledige SELinux-beveiligingscontext
procesovergangscontext berekenen vóór het wijzigen
te gebruiken TYPE (voor dezelfde ROL als de ouder van de gebruiker)
te gebruiken gebruikersidentiteit
te gebruiken ROL
te gebruiken BEREIK
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

125
indien het runcon commando zelf faalt
126
als COMMANDO werd gevonden maar niet kan worden aangeroepen
127
Als COMMANDO niet werd gevonden
-
de beëindigings status van COMMANDO anders

Geschreven door Russell Coker.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
of lokaal via: info '(coreutils) runcon invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4