RUNCON(1) Användarkommandon RUNCON(1)

runcon — kör ett kommando med en angiven säkerhetskontext

runcon KONTEXT KOMMANDO [args]
runcon [ -c ] [-u ANVÄNDARE] [-r ROLL] [-t TYP] [-l INTVL] KOMMANDO [args]

Kör KOMMANDO med fullständigt angiven KONTEXT, eller med den aktuella eller övergångna säkerhetskontexten modiferad i en eller flera av NIVÅ, ROLL, TYP och ANVÄNDARE.

Om ingen av -c, -t, -u, -r eller -l anges används det första argumentet som den fullständiga kontexten. Eventuella ytterligare argument efter KOMMANDO tolkas som argument till komandot.

Observera att endast väl valda kontexter lär komma gå att köra.

Kör ett program i en annan SELinux-säkerhetskontext. Med varken KONTEXT eller KOMMANDO, skriv ut den aktuella säkerhetskontexten.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Fullständig säkerhetskontext.
Beräkna processövergångskontext före modifiering.
Typ (för samma roll som föräldern).
Användaridentitet.
Roll.
Nivåintervall.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

125
om kommandot runcon självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

Skrivet av Russell Coker.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/runcon
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) runcon invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4