PTX(1) Корисничке наредбе PTX(1)

НАЗИВ

ptx - produce a permuted index of file contents

УВОД

ptx [ОПЦИЈА]... [УЛАЗ]... (без -G)
ptx -G [ОПЦИЈА]... [УЛАЗ [ИЗЛАЗ]]

ОПИС

Даје пермутовани индекс, укључујући контекст, речи у улазним датотекама.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

исписује самостално створене упуте
понаша се више као „ptx“ Система V
користи НИСКУ за постављање заставица на скраћивања редова. Основно је „/“
назив макроа за коришћење уместо „xx“
ствара излаз као прописе рофф-а
ставља упуте на десно, не броји се у -w
за крај редова или за крај реченица
ствара излаз као пропис ТеКс-а
користи РЕГИЗР за поклапање сваке кључне речи
знаци прекида речи у овој ДАТОТЕЦИ
мења мала слова у велика за ређање
величина размака у ступцима исмеђу излазних поља
чита списак речи занемаривања из ДАТОТЕКЕ
чита списак речи само из ове ДАТОТЕКЕ
прво поље сваког реда је упута

-t, --typeset-mode - није примењено -

излазна ширина у ступцима, упута искључена
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

АУТОР

Написао је Ф. Пинар.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) ptx invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4