PTX(1) Opdrachten voor gebruikers PTX(1)

ptx - maak een gepermuteerde index van een bestand

ptx [OPTIE]... [INVOER]... (zonder -G)
ptx -G [OPTIE]... [INVOER [OUTVOER]]

Produceert een gepermuteerde index, inclusief context, van de woorden in de invoerbestanden.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

bestandsnaam- en regelnummer toevoegen
vertoon gedrag van het 'ptx' van System V
tekenreeks die regel afbrekingen aangeeft; standaard is '/'
te gebruiken macronaam in plaats van 'xx'
als uitvoer 'roff'-directieven produceren
referenties rechts, niet meetellen in -w
definieert eind van regels of eind van zinnen
als uitvoer 'TeX'-directieven produceren
REGEXP definieert sleutelwoorden
woordafbreektekens staan in dit BESTAND
kleine letters als hoofdletters beschouwen
ruimte (in kolommen) tussen uitvoervelden
BESTAND met woorden die niet meedoen
BESTAND met woorden die alleen meedoen
eerste veld van elke regel is een referentie

-t, --typeset-mode - niet geïmplementeerd -

uitvoerbreedte in kolommen, zonder referentie
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Geschreven door F. Pinard.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx
of lokaal via: info '(coreutils) ptx invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4