PTX(1) Användarkommandon PTX(1)

ptx — producera ett permuterat index över filinnehåll

ptx [FLAGGA]... [INFIL]... (utan -G)
ptx -G [FLAGGA]... [INFIL [UTFIL]]

Mata ut ett permuterat index, med sammanhang, av orden i indatafilerna.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv ut automatiskt genererade referenser.
Uppträd mer som System V:s ptx.
Använd STRÄNG för att markera avhuggna rader. Standard är ”/”.
Makronamn att använda istället för ”xx”.
Generera utdata som roff-direktiv.
Skriv referenser till höger, ej med i -w.
För radslut eller meningsslut.
Generera utdata som TeX-direktiv.
Använd REGUTTR för att matcha varje nyckelord.
Ordmellanrumstecken i denna FIL.
Gör om gemener till versaler för sortering.
Mellanrum i kolumner mellan utdatafält.
Läs lista av ord att ignorera från FIL.
Läs lista av ord att endast använda från FIL.
Första fältet på varje rad är en referens.

-t, --typeset-mode - ej implementerat -

Utmatningsbredd i kolumner, utan referenser.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Skrivet av F. Pinard.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) ptx invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4