PTX(1) Brukerkommandoer PTX(1)

ptx - produce a permuted index of file contents

ptx [VALG]... [INNDATA]... (uten -G)
ptx -G [VALG]... [INNDATA [UTDATA]]

Skriv ut en omrokkert indeks, inklusiv kontekst, over ordene i inndatafilene.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut automatisk genererte innstillinger.
Simuler System V-oppførselen ptx.
Bruk streng til å markere linjeforkortelser. Standard er «/».
Makronavn som skal brukes, i stedet for «xx».
Skriv ut i form av roff-direktiver.
Legg innstillinger til høyre, ikke talt opp med -w.
For linje- eller setningsslutt.
Skriv ut i form av TeX-direktiver.
Bruk REG.UTTRYKK for å finne nøkkelord.
Tegn for orddeling i denne FILa.
Ikke sorter etter små og store bokstaver.
Størrelse på mellomrom mellom spalter i utdatafelt.
Hent liste over ord som skal ignoreres fra FIL.
Hent liste over ord som skal leses fra FIL.
Første felt på hver linje er en referanse.

-t, --typeset-mode - ikke implementert -

Utskriftbredde for spalter, utenom referanser.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av F. Pinard.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx
eller lokalt: info '(coreutils) ptx invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4