CUT(1) Корисничке наредбе CUT(1)

НАЗИВ

cut - remove sections from each line of files

УВОД

cut [ОПЦИЈА]... [ДАТОТЕКА]...

ОПИС

Исписује изабране делове редова из сваке ДАТОТЕКЕ на стандардни излаз.

Без ДАТОТЕКЕ, или када је ДАТОТЕКА -, чита стандардни улаз.

Обавезни аргументи за дуге опције су обавезни и за кратке опције такође.

бира само ове бајтове
бира само ове знакове
користи ГРАНИЧНИК уместо ТАБУЛАТОРА за граничника поља
бира само ова поља; такође исписује сваки ред који не садржи знак граничника, осим ако није наведена опција -s
(занемарено)
допуњава скуп изабраних бајтова, знакова или поља
не исписује редове који не садрже граничнике
користи НИСКУ као граничника излаза основно је коришћење граничника улаза
ограничавач реда је НИШТА, не нови ред
приказује ову помоћ и излази
исписује податке о издању и излази

Користи једно, и само једно од -b, -c или -f. Сваки СПИСАК се састоји од једног опсега, или више опсега одвојених зарезима. Изабрани улаз се пише истим редоследом као што се чита, а пише се само једном. Сваки опсег је један од:

N-ти бајт, знак или поље, бројећи од 1
N-
од N-тог бајта, знака или поља, до краја реда
N-M
од N-тог до M-тог (закључно) бајта, знака или поља
од првог до M-тог (закључно) бајта, знака или поља

АУТОР

Написали су Дејвид М. Ајнат, Дејвид Мек Кензи и Џим Мејерин.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ГРЕШАКА

Помоћ на мрежи за ГНУ coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Грешке у преводу пријавите на https://translationproject.org/team/sr.html

АУТОРСКА ПРАВА

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Лиценца ОЈЛв3+: ГНУ ОЈЛ издање 3 или касније https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Ово је слободан софтвер: слободни сте да га мењате и расподељујете. Не постоји НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, у оквирима дозвољеним законом.

ВИДИТЕ ТАКОЂЕ

Сва документација се налази на https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
или је доступна на рачунару путем наредбе „info '(coreutils) cut invocation'“

ПРЕВОД

Српски превод ове странице са приручником смо направили

Овај превод је бесплатна документација; за услове ауторског права погледајте ГНУ Општу јавну лиценцу верзије 3 или новије. Не преузимамо никакву одговорност.

Ако пронађете грешке у преводу ове странице приручника, пошаљите е-поруку TODO.

јануара 2024 ГНУ coreutils 9.4