CUT(1) Brugerkommandoer CUT(1)

cut - fjern sektioner fra hver linje i filer

cut FLAG... [FIL]...

Udskriv valgte dele af linjerne fra hver FIL til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

vælg kun disse byte
vælg kun disse tegn
brug SKILLE i stedet for TAB som feltskilletegn
vælg kun disse felter; udskriv også enhver linje som ikke indeholder et skilletegn, medmindre flaget -s er angivet
(ignoreret)
omvend mængden af valgte byte, tegn eller felter
udskriv ikke linjer som ikke indeholder skilletegn
brug STRENG som forvalgt ud-skilletegn. forvalgt er at bruge ind-skilletegnet
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Brug netop én af -b, -c eller -f. Hver LISTE består af enten ét interval, eller mange intervaller adskilt af kommaer. De valgte inddata skrives i samme rækkefølge som de læses, og skrives netop én gang. Hvert interval er en af følgende:

N'te byte, tegn eller felt, talt fra 1
N-
fra N'te byte, tegn eller felt, til slutningen af linjen
N-M
fra N'te til M'te (til og med) byte, tegn eller felt
fra første til M'te (til og med) byte, tegn eller felt

Skrevet af David M. Ihnat, David MacKenzie og Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) cut invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

April 2023 GNU coreutils 9.3