CUT(1) Brukerkommandoer CUT(1)

cut - remove sections from each line of files

cut VALG... [FIL]...

Skriv ut utvalgte deler av linjer fra hver valgt FIL til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bare velg disse bytene.
Bare velg disse tegnene.
Bruk valgt SKILLEtegn i stedet for TAB.
Bare skriv ut disse feltene. Skriv også ut linjer som ikke inneholder noen skilletegn, med mindre -s er valgt.
(ignorert)
Fyll ut valgte byte, tegn eller felter.
Ikke skriv ut linjer som ikke inneholder skilletegn.
Bruk STRENG som skilletegn i utdata (inndata-skilletegnet brukes som standard).
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Bare bruk ett av valgene -b, -c eller -f. Hver LISTE er satt sammen av et område, eller mange områder adskilt med komma. Valgt inndata er skrevet i samme rekkefølge som det blir lest, og blir skrevet nøyaktig én gang. Hvert område er en av følgende:

N'te byte, tegn eller felt, talt fra 1
N-
fra N'te byte, tegn eller felt, til slutten av linja
N-M
fra N'te til M'te (inklusive) byte, tegn eller felt
fra første til M'te (inklusive) byte, tegn eller felt

Skrevet av David M. Ihnat, David MacKenzie og Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
eller lokalt: info '(coreutils) cut invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4