CUT(1) Användarkommandon CUT(1)

cut — ta bort delar från varje rad i filer

cut FLAGGA... [FIL]...

Skriv valda delar av rader från varje FIL till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Välj endast dessa byte.
Välj endast dessa tecken.
Använd AVSKILJ i stället för TAB som fältavskiljare.
Välj endast dessa fält; skriv också ut rader som saknar avskiljare, om inte flaggan -s anges.
(ignorerad)
Tar komplementet av de valda byten, tecknen eller fälten.
Skriv inte ut rader som saknar fältavskiljare.
Använd STRÄNG som avskiljare vid utmatning standard är att använda inmatningsavskiljaren.
Radavgränsare är NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Använd en och endast en av -b, -c eller -f. Varje LISTA består av ett intervall, eller flera intervall avskiljda med komman. Utvald indata skrivs i samma ordning som den läses, och skrivs exakt en gång. Varje intervall är en av:

N:e byte, tecken eller fält, räknat från 1.
N-
Från N:e byte, tecken eller fält, till radslut.
N-M
Från N:e till och med M:e byte, tecken eller fält.
Från första till och med M:e byte, tecken eller fält.

Skrivet av David M. Ihnat, David MacKenzie och Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cut invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4