CUT(1) Käyttäjän sovellukset CUT(1)

cut - remove sections from each line of files

cut VALITSIN... [TIEDOSTO]...

Tulosta kunkin TIEDOSTOn valitut osat vakiotulosteeseen.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

tulosta vain nämä tavut
tulosta vain nämä merkit
käytä RAJOITinta kenttien rajana sarkaimen sijaan
tulosta vain nämä kentät; tulosta myös rajoitinta sisältämättömät rivit ellei valitsinta -s ole annettu
(ei huomioida)
complement the set of selected bytes, characters or fields
älä tulosta rajoitinta sisältämättömiä rivejä
käytä MERKKIJonoa tulosteen rajoittimena oletus on käyttää syötteen rajoitinta
päätä rivit 0-tavuun, ei rivinvaihtoon
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

Käytä tasan yhtä valitsimista -b, -c ja -f. Kukin LUETTELO koostuu yhdestä välistä tai useasta pilkuin erotetusta välistä. Valittu syöte kirjoitetaan lukujärjestyksessa, täsmälleen kerran. Väli on yksi seuraavista:

N:s tavu, merkki tai kenttä, numerointi alkaa 1:stä
N-
N:nnestä tavusta, merkistä tai kentästä rivin loppuun
N-M
N:nnestä tavusta, merkistä tai kentästä M:nteen (M ja N mukaan lukien)
ensimmäisestä tavusta, merkistä tai kentästä M:nteen (M mukaan lukien)

Kirjoittaneet David M. Ihnat, David MacKenzie ja Jim Meyering.

GNU coreutils online help: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen https://translationproject.org/team/fi.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

Koko dokumentaatio: https://www.gnu.org/software/coreutils/cut
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) cut invocation'

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jussi Larjo <larjo@cc.tut.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4