CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb parancs [kapcsolók] [argumentumok]

calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the Content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.

To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • GLOBÁLIS BEÁLLÍTÁSOK
 • list
 • add
HOZZÁADÁS MAPPÁKBÓL
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB BEÁLLÍTÁSOK
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

súgó megjelenítése és kilépés
Path to the calibre library. Default is to use the path stored in the settings. You can also connect to a calibre Content server to perform actions on remote libraries. To do so use a URL of the form: http://hostname:port/#library_id for example, http://localhost:8080/#mylibrary. library_id is the library id of the library you want to connect to on the Content server. You can use the special library_id value of - to get a list of library ids available on the server. For details on how to setup access via a Content server, see https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.
Password for connecting to a calibre Content server. To read the password from standard input, use the special value: <stdin>. To read the password from a file, use: <f:/path/to/file> (i.e. <f: followed by the full path to the file and a trailing >). The angle brackets in the above are required, remember to escape them or use quotes for your shell.
The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.
Felhasználónév a Calibre Tartalomkiszolgálóhoz történő kapcsolódáshoz
program verziójának megjelenítése és kilépés

calibredb list [options]

A Calibre adatbázisában lévő könyvek :command:

`

list`ája.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Rendezési emelkedő sorrendben
The fields to display when listing books in the database. Should be a comma separated list of fields. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Default: title,authors. The special field "all" can be used to select all fields. In addition to the builtin fields above, custom fields are also available as *field_name, for example, for a custom field #rating, use the name: *rating
Generate output in JSON format, which is more suitable for machine parsing. Causes the line width and separator options to be ignored.
The maximum number of results to display. Default: all
Egy sor maximális szélessége a kimenetben. A képernyőmérethez szükséges.
Minden elérési útvonal előtagja. Alapértelmezettként az adatbázis mappájának elérési útja.
Keresési eredmény szűrése. A keresési feltétel megadásához tanulmányozza meg a Felhasználói Kézikönyv ide vonatkozó részét. Alapértelmezésként nincs szűrés.
A mezők elválasztására szolgáló karakter vagy szöveg. Alapbeállítás a szóköz.
A mező, ami alapján az eredmény rendezve lesz. Elérhető mezők: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Alapértelmezett: id

calibredb add [options] file1 file2 file3 ...

Add the specified files as books to the database. You can also specify folders, see the folder related options below.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

A hozzáadott könyv(ek) szerzőjének megadása
If books with similar titles and authors are found, merge the incoming formats (files) automatically into existing book records. A value of "ignore" means duplicate formats are discarded. A value of "overwrite" means duplicate formats in the library are overwritten with the newly added files. A value of "new_record" means duplicate formats are placed into a new book record.
Hozzáadott címkép helye
Add books to database even if they already exist. Comparison is done based on book titles and authors. Note that the --automerge option takes precedence.
Üres könyv hozzáadása (könyv formátumok nélkül)
Állítsa be a könyv azonosítóit, pl. -I asin:XXX -I isbn:YYY
A hozzáadott könyv(ek) ISBN-azonosítójának megadása
A nyelvek vesszővel elválasztott listája (legjobb az ISO639 nyelvi kódok használatához, bár egyes nyelveket is fel lehet ismerni)
A hozzáadott könyv(ek) sorozatának megadása
A hozzáadott könyv(ek) sorozatszámának megadása
A hozzáadott könyv(ek) címkéinek megadása
A hozzáadott könyv(ek) címének megadása

Options to control the adding of books from folders. By default only files that have extensions of known e-book file types are added.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning folders for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be specified multiple times for multiple patterns.
A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when scanning folders for files. Can be specified multiple times for multiple patterns. For e.g.: *.pdf will ignore all PDF files
Assume that each folder has only a single logical book and that all files in it are different e-book formats of that book
Process folders recursively

calibredb remove ids

Remove the books identified by ids from the database. ids should be a comma separated list of id numbers (you can get id numbers by using the search command). For example, 23,34,57-85 (when specifying a range, the last number in the range is not included).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Ne használja a Kukát

calibredb add_format [options] id ebook_file

Add the e-book in ebook_file to the available formats for the logical book identified by id. You can get id by using the search command. If the format already exists, it is replaced, unless the do not replace option is specified.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Ne cserélje ki a formátumot, ha már létezik

calibredb remove_format [options] id fmt

Remove the format fmt from the logical book identified by id. You can get id by using the search command. fmt should be a file extension like LRF or TXT or EPUB. If the logical book does not have fmt available, do nothing.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [options] id

Show the metadata stored in the calibre database for the book identified by id. id is an id number from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Metaadatok nyomtatása OPF(XML) formátumban

calibredb set_metadata [options] id [/path/to/metadata.opf]

Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by id from the OPF file metadata.opf. id is an id number from the search command. You can get a quick feel for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field option, there is no need to specify an OPF file.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The field to set. Format is field_name:value, for example: --field tags:tag1,tag2. Use --list-fields to get a list of all field names. You can specify this option multiple times to set multiple fields. Note: For languages you must use the ISO639 language codes (e.g. en for English, fr for French and so on). For identifiers, the syntax is --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. For boolean (yes/no) fields use true and false or yes and no.
List the metadata field names that can be used with the --field option

calibredb export [options] ids

Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an opf file). You can get id numbers from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Minden könyv exportálása az adatbázisba. Ne vegye figyelembe az azonosító (ID) listát.
Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Ennek megadása kikapcsolja ezt az opciót.
Normál esetben a Calibre egy önálló fájlban tárolja a borítót az adott e-könyv egyéb fájljaival mellett. Ennek megadása kikapcsolja ezt az opciót.
Alapesetben a Calibre a mentett fájlokban felülírja a metaadatokat az adatbázisban lévőkkel. Ez lassítja a mentési folyamatot. Ennek megadása kikapcsolja ezt az opciót.
Alapesetben a Calibre a metaadatokat egy különálló OPF fájlban tárolja a könyv saját mappájában. Ennek megadása kikapcsolja ezt az opciót.
A mentendő formátumok vesszővel tagolt listája. Alapesetben 'all', vagyis minden formátum mentésre kerül.
Folyamatjelentés
Szóközök helyettesítése alul-vonással
Minden könyv exportálása külön mappába
The template to control the filename and folder structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subfolder with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
A megjelenítendő dátum formázása. %d - nap, %b - hónap, %m - hónap száma, %Y - év. Alapértelmezett: %b, %Y
Könyvek exportálása egy meghatározott mappába. Alapértelmezett: .
Elérési út kisbetűssé alakítása

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

A katalogizálandó, adatbázisból vett ID-k vesszővel tagolt listája. Ha meg van adva, akkor a --search opció nem lesz figyelembe véve. Alapértelmezett: „all” (mind)
Az eredmény szűrése keresési lekérdezéssel. A keresési lekérdezés formátumáról bővebben a Felhasználói Kézikönyvben olvashat. Alapértelmezett: nincs szűrés
Részletes kimeneti információk megjelenítése. Hasznos hibakeresésnél.

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Source field for 'Genres' section. Default: 'Címke' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be replaced.

Syntax for adding:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax for removing:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [kapcsolók] oszlop_nev cím adattípus

Saját oszlop készítése. Az „oszlop_nev” az oszlop tárolt neve, angol karaktereket tartalmazzon, de ne legyen benne szóköz és kettőspont. A „cím” az oszlop felhasználóbarát címe. Az „adattípus” lehet: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

A dictionary of options to customize how the data in this column will be interpreted. This is a JSON string. For enumeration columns, use --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" There are many options that can go into the display variable.The options by column type are: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations The best way to find legal combinations is to create a custom column of the appropriate type in the GUI then look at the backup OPF for a book (ensure that a new OPF has been created since the column was added). You will see the JSON for the "display" for the new column in the OPF.
Az oszlop címke-szerű (több elem, vesszővel tagolva) adatokat tárol. Csak szöveg adattípusnál használható.

calibredb custom_columns [options]

Az elérhető oszlopok kilistázása. Megjeleníti az oszlop tárolt címét és azonosítóját.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Részletek mutatása minden oszlopnál.

calibredb remove_custom_column [options] label

Remove the custom column identified by label. You can see available columns with the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Ne kérjen megerősítést

calibredb set_custom [options] column id value

Set the value of a custom column for the book identified by id. You can get a list of ids using the search command. You can get a list of custom column names using the custom_columns command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Ha az oszlop több értéket tárol, akkor a megadott értéket adja a meglévőkhöz és cserélje le őket.

calibredb restore_database [options]

Restore this database from the metadata stored in OPF files in each folder of the calibre library. This is useful if your metadata.db file has been corrupted.

WARNING: This command completely regenerates your database. You will lose all saved searches, user categories, plugboards, stored per-book conversion settings, and custom recipes. Restored metadata will only be as accurate as what is found in the OPF files.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Tényleg állítsa vissza az adatbázist. Enélkül az opció nélkül nem fut a parancs.

calibredb check_library [kapcsolók]

Néhány ellenőrzés lefuttatása a könyvtár belső fájlrendszerén. Visszajelzések: invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

CSV kimenet
A kihagyandó kiterjesztések vesszővel tagolt listája. Alapértelmezett: all (mind)
Vesszővel elválasztott lista a kihagyandó nevekkel. Alapértelmezett: Összes
A naplók vesszővel elválasztott listája. Alapértelmezés: mind

calibredb list_categories [options]

Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Comma-separated list of category lookup names. Default: all
CSV kimenet
The type of CSV file to produce. Choices: excel, excel-tab, unix
Csak a kategórián belüli elemek számát adja meg az egyes elemekhez tartozó darabszámok helyett
Egy sor maximális szélessége a kimenetben. A képernyőmérethez szükséges.

calibredb backup_metadata [options]

Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books folder. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Normally, this command only operates on books that have out of date OPF files. This option makes it operate on all books.

calibredb clone path/to/new/library

Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, Virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [options] book_id

Update the metadata in the actual book files stored in the calibre library from the metadata in the calibre database. Normally, metadata is updated only when exporting files from calibre, this command is useful if you want the files to be updated in place. Note that different file formats support different amounts of metadata. You can use the special value 'all' for book_id to update metadata in all books. You can also specify many book ids separated by spaces and id ranges separated by hyphens. For example: calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Only update metadata in files of the specified format. Specify it multiple times for multiple formats. By default, all formats are updated.

calibredb search [options] search expression

Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The maximum number of results to return. Default is all results.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

október 08, 2021 5.29.0