CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb

calibredb komento [valinnat] [arvot]

calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the Content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.

To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • GLOBAALIT ASETUKSET
 • list
 • add
LISÄTÄÄN KANSIOISTA
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB ASETUKSET
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search
 • fts_index
 • fts_search

näytä tämä ohjeviesti ja poistu
Polku calibre-kirjastoon. Oletuksena polku tallennetaan asetuksiin. Voit myös yhdistää calibre Content-palvelimelle suorittaaksesi toimintoja etäkirjastoihin. Tässä tapauksessa URL:n on oltava muotoa: http://hostname:port/#library_id tai http://localhost:8080/#mylibrary. library_id on Connect-palvelimelta yhdistettävän kirjaston id. library_id arvo '-' listaa palvelimen kirjasto-id:t. Tietoja Content-palvelimen etäkäytöstä: https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.
Salasana calibre Content-palvelimelle. Lukeaksesi salasana tavallisesti syötettynä, käytä valintaa: <stdin>. Lukeaksesi salasan tiedostosta, käytä: <f:/path/to/file> (esim. <f: followed by the full path to the file and a trailing >). Hakasulkeet ovat pakolliset, muista lisätä niille ohitusmerkit tai käytä lainausmerkkejä.
Odotusaika sekunneissa kun calibre-kirjastoon yhdistetään verkon kautta. Oletuksena on kaksi minuuttia.
Käyttäjätunnus calibre Content -palvelimelle
näytä ohjelman versionumero ja poistu

calibredb listaa[options]

Listaa calibre-tietokannan kirjat.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Järjestä tulokset nousevaan järjestykseen
Kentät, jotka näytetään kirjoja listattaessa, pilkuin erotettuna sarjana. Käytettävissä olevat kentät: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Oletus: %. Erikoiskentällä "all" valitaan kaikki kentät. Valmiiden listojen lisäksi, mukautettuja listoja voi kutsua *kentän_nimi, esimerkiksi mukautetun kentän #arvio voit kutsua nimellä: *arvio
Luo tulokset JSON-formaatissa, joka soiveltuu hyvin tietokoneen luettavaksi. Tätä käytettäessä ei huomioida rivin pituutta ja välimerkkejä.
Näytettävien tulosten maksimimäärä. Oletus: kaikki
Yksitäisen rivin maksimipituus. Oletusarvona käytetään näytön kokoa.
Kaikkien polkujen eteen liitettävä teksti. Oletuksena käytetään kirjastokansion hakemistopolkua.
Suodata tulokset hakulausekkeella. Ohjeet hakulausekkeen muotoiluun löytyvät Käyttöohjeesta. Oletuksena tuloksia ei suodateta.
Kenttien erottamiseen käytettävät välimerkit. Oletus on välilyönti.
The field by which to sort the results. You can specify multiple fields by separating them with commas. Available fields: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, template, timestamp, title, uuid Default: id
The template to run if "template" is in the field list. Default: None
Path to a file containing the template to run if "template" is in the field list. Default: None
Heading for the template column. Default: template. This option is ignored if the option --for-machine is set

calibredb add [options] file1 file2 file3 ...

Add the specified files as books to the database. You can also specify folders, see the folder related options below.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Annan tekijoiden nimet lisäty(i)lle.
If books with similar titles and authors are found, merge the incoming formats (files) automatically into existing book records. A value of "ignore" means duplicate formats are discarded. A value of "overwrite" means duplicate formats in the library are overwritten with the newly added files. A value of "new_record" means duplicate formats are placed into a new book record.
Tiedostopolku kansikuvaan lisäty(i)lle
Lisää kirjat tietokantaan vaikka ne ovat jo siellä. Vertailu perustuu kirjojen ja tekijöiden nimiin. Huomaa, että vaihtoehto --automerge on ensisijainen.
Lisää tyhjä kirja. (Kirjan kirjaus ilman tallennusmuotoja)
Aseta tunnisteet tälle kirjalle, esim. -l asin:XXX -l isbn:YYY
Anna ISBN lisäty(i)lle
Pilkuin erotettu lista kieliä (miel. ISO639 muodossa)
Aseta sarja lisäty(i)lle
Anne sarjanumero lisäty(i)lle
Aseta tägit lisäty(i)lle
Anna nimi lisäty(i)lle.

Asetukset kirjojen lisäämiselle kansioista. Oletuksena vain tunnettujen e-kirjatiedostomuotojen päätteillä varustetut tiedostot lisätään.

A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be added when scanning folders for files, even if they are not of a known e-book file type. Can be specified multiple times for multiple patterns.
A filename (glob) pattern, files matching this pattern will be ignored when scanning folders for files. Can be specified multiple times for multiple patterns. For example: *.pdf will ignore all PDF files
Oleta, että kussakin kansiossa on vain yhtä kirjaa ja kaikki siinä olevat tiedostot ovat tämän kirjan eri e-kirjaformaatteja.
Työstä myös alikansiot.

calibredb remove ids

Poista id:itä vastaavat kirjat tietokannasta. Id:t tulee listata pilkuin erotettuna sarjana. Id:t löytyvät hakutoiminnolla. Esimerkki: 23,34,57-85 (id-välin viimeistä numeroa ei huomioida).

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Älä käytä Roskakori

%p rog add_format [options] id ebook_file

Lisää ebook_filen e-kirja käytettävissä oleviin formaatteihin id:n osoittamaan kirjaan. Löydät id:t hakukomennolla. Jos formaatti on jo olemassa, se korvataan, ellei ole asetettu älä korvaa -valintaa.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Add the file as an extra data file to the book, not an ebook format
Älä korvaa formaattia jos se on jo olemassa

calibredb remove_format [options] id fmt

Poista formaatti fmt id:n osoittamasta loogisesta kirajsta. Löydät id:n hakutoiminnolla. fmt:n tulee vastata tiedostopäätettä kuten LRF, TXT tai EPUB. Jos fmt:a ei ole loogiselle kirjalle, älä tee mitään.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [vaihtoehdot] id

Näytä tietokannan metatiedot id:n mukaiselle kirjalle. Saat listan id:istä haulla.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Tulosta metatiedot OPF-muodossa (XML)

calibredb set_metadata [options] book_id [/path/to/metadata.opf]

Set the metadata stored in the calibre database for the book identified by book_id from the OPF file metadata.opf. book_id is a book id number from the search command. You can get a quick feel for the OPF format by using the --as-opf switch to the show_metadata command. You can also set the metadata of individual fields with the --field option. If you use the --field option, there is no need to specify an OPF file.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Täytettävä kenttä. Muoto on kentän_nimi:arvo - esimerkiksi: --field tags:täsi1,tägi2. Käytä --list-fields listataksesi kaikki kenttänimet. Voit asettaa useita arvoja useiden kenttien määrittämiseksi. Huom: Kielille on käytettävä ISO639-koodia (eli en englannille, fr ranskalle jne). Tunnusten syntaksi on --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Kyllä/ei-kentille käytetään true ja false tai yes ja no.
Listaa metatietokentät joita voi käyttää -field -valinnalla.

calibredb export [options] ids

Export the books specified by ids (a comma separated list) to the filesystem. The export operation saves all formats of the book, its cover and metadata (in an OPF file). Any extra data files associated with the book are also saved. You can get id numbers from the search command.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Vie kaikki kirjat tietokannasta, nimerttyjä id:itä ei huomioida.
Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Valinta poistaa toiminnon
Normally, calibre will save the cover in a separate file along with the actual e-book files. Valinta poistaa toiminnon
Save any data files associated with the book when saving the book Valinta poistaa toiminnon
Normally, calibre will update the metadata in the saved files from what is in the calibre library. Makes saving to disk slower. Valinta poistaa toiminnon
Normally, calibre will write the metadata into a separate OPF file along with the actual e-book files. Valinta poistaa toiminnon
Comma separated list of formats to save for each book. By default all available formats are saved.
Raportoi eteneminen
Replace whitespace with underscores.
Vie kaikki kirjat yhteen kansioon
The template to control the filename and folder structure of the saved files. Default is "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}" which will save books into a per-author subfolder with filenames containing title and author. Available controls are: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
The format in which to display dates. %d - day, %b - month, %m - month number, %Y - year. Default is: %b, %Y
Vie kirjat määrättyyn kansioon. Oletus on .
Convert paths to lowercase.

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Pilkuin erotettu lista luettelon tietokanta-ID:istä. Jos käytössä, --search ohitetaan. Oletus: all
Suodata tulokset haulla. Hakulausekkeen muotoiluohjeet löytyvät Käyttöohjeesta. Oletus: ei suodatusta
Näytä detaljoidut viennin tiedot. Hyödyksi virheenetsinnässä

Title of generated catalog used as title in metadata. Default: 'My Books' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Create cross-references in Authors section for books with multiple authors. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Save the output from different stages of the conversion pipeline to the specified folder. Useful if you are unsure at which stage of the conversion process a bug is occurring. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Regex describing tags to exclude as genres. Default: '[.+]|^+$' excludes bracketed tags, e.g. '[Project Gutenberg]', and '+', the default tag for read books. Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Specifies the rules used to exclude books from the generated catalog. The model for an exclusion rule is either ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). For example: (('Archived books','#status','Archived'),) will exclude a book with a value of 'Archived' in the custom column 'status'. When multiple rules are defined, all rules will be applied. Default: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Authors' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Descriptions' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Genres' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Recently Added' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Series' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Include 'Titles' section in catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Source field for 'Genres' section. Default: 'Tagit' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Custom field containing note text to insert in Description header. Default: '' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Specifies the output profile. In some cases, an output profile is required to optimize the catalog for the device. For example, 'kindle' or 'kindle_dx' creates a structured Table of Contents with Sections and Articles. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
--prefix-rules
Specifies the rules used to include prefixes indicating read books, wishlist items and other user-specified prefixes. The model for a prefix rule is ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). When multiple rules are defined, the first matching rule will be used. Default: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Use a named preset created with the GUI catalog builder. A preset specifies all settings for building a catalog. Default: 'None' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Size hint (in inches) for book covers in catalog. Range: 1.0 - 2.0 Default: '1.0' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
Replace existing cover when generating the catalog. Default: 'False' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Manage the saved searches stored in this database. If you try to add a query with a name that already exists, it will be replaced.

Syntax for adding:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Syntax for removing:

calibredb saved_searches remove search_name

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [options] otsikko nimi tietotyyppi

Luo mukautettu sarake. Otsikko on koneystävällinen nimi sarakkeelle. Se ei saa sisältää välilyöntejä tai pisteitä. Nimi on ihmisystävällinen nimi sarakkeelle. tietotyyppi on jokin näistä: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Lista vaihtohtoja tämän sarakkeen tietojen käsittelyyn. Tämä on JSON lauseke. Järjestäville sarakkeille käytetään --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}". Esitysmuuttujaan voi sisällyttää useita vaihtoehtoja. Sarakkeittain näitä ovat: composite: composite_template, composite_sort, make_category,contains_html, use_decorations datetime: date_format enumeration: enum_values, enum_colors, use_decorations int, float: number_format text: is_names, use_decorations Hyvä tapa toimivien yhdistelmien löytämiseen on tehdä mukautettu sarake sopivasta tyypistä GUI:ssa ja sitten etsiä OPF varmuuskopiosta kirjaa (varmista, että sarakkeen luomisen jälkeen luotiin uusi OPF). Uudessa OPF:ssä on nyt uuden sarakkeen esittävä JSON.
Tämä sarake tallentaa tagi-tietoja (eli useita pilkuin erotettuja arvoja). Käytössä vain jos tietotyyppi on teksti.

calibredb custom_columns [options]

Luettelo käytettävissä olevista sarakkeista. Näyttää sarakkeiden otsikot ja id:t.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Näytä sarakkeiden tiedot.

calibredb remove_custom_column [options] label

Poista viitteen mukainen mukautettu sarake. Näet käytettävissä olevat mukautetut sarakkeet custom_columns-komennolla.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Älä kysy vahvistusta

calibredb set_custom [vaihtoehdot] sarake if arvo

Aseta arvo id:n mukaisen kirjan mukautettuun sarakkeeseen. Saat listan id:istä haulla. Saat listan mukautetuista sarakkeista custom_columns-komennolla.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Jos sarakkeessa on useampia arvoja, liitä määritetyt arvot olemassa oleviin, sen sijaan että ne korvattaisiin.

calibredb restore_database [options]

Restore this database from the metadata stored in OPF files in each folder of the calibre library. This is useful if your metadata.db file has been corrupted.

WARNING: This command completely regenerates your database. You will lose all saved searches, user categories, plugboards, stored per-book conversion settings, and custom recipes. Restored metadata will only be as accurate as what is found in the OPF files.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Varmistus palautuksen suorittamiselle. Komentoa ei suoriteta ellei tätä aseteta.

calibredb check_library [options]

Tarkastaa kirjaston tiedostorakennetta. Raportit ovat invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Tallenna CSV:nä
Pilkuin erotettu luettelo ohitettavista tiedostopäätteistä. Oletus: kaikki
Pilkuin erotettu lista ohitettavista nimistä. Oletus: kaikki
Pilkuin erotettu lista raporteista. Oletus: kaikki
Vacuum the full text search database. This can be very slow and memory intensive, depending on the size of the database.

calibredb list_categories [options]

Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Pilkuin erotettu listaus kategorioiden hakunimistä. Oletus: kaikki
Tallenna CSV:nä
Tuotettavan CSV-tiedoston tyyppi. Vaihtoehdot: excel, excel-tab, unix
Näytä vain kappalemäärät kategorioittain eikä määriä kappaleittain eriteltynä
Yksitäisen rivin maksimipituus. Oletusarvona käytetään näytön kokoa.

calibredb backup_metadata [options]

Backup the metadata stored in the database into individual OPF files in each books folder. This normally happens automatically, but you can run this command to force re-generation of the OPF files, with the --all option.

Note that there is normally no need to do this, as the OPF files are backed up automatically, every time metadata is changed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Normaalisti tämä komento toimii vain kirjoihin joiden OPF-tiedosto on vanhentunut. Valinta pakottaa sen kaikkiin kirjoihin.

calibredb clone path/to/new/library

Create a clone of the current library. This creates a new, empty library that has all the same custom columns, Virtual libraries and other settings as the current library.

The cloned library will contain no books. If you want to create a full duplicate, including all books, then simply use your filesystem tools to copy the library folder.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [options] book_id

Päivitä varsinaisten kirjatiedostojen metatiedot calibre-kirjaston tietokannan metatietojen mukaisiksi. Yleensä metatiedot päivitetään vain vietäessä tiedostoja ulos calibresta, mutta näin voit muokata olemassa olevia tiedostoja. Huomaa, että eri formaatit sallivat erilaisia metatietoja. Voit käyttää valitsinta 'all' kaikkien kirjojen metatietojen päivittämiseen. Voit myös osoittaa useita kirjoja id:illä ja id-väleillä osoitettuna väliviivoilla. Esimerkiksi calibredb embed_metadata 1 2 10-15 23

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Päivitä vain määritetyn tiedostotyypin metatiedot. Määrittele tarvittaessa useampia tiedostoformaatteja. Oletuksena päivitetään kaikki formaatit.

calibredb search [options] search expression

Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Tulosten maksimimäärä. Oletus on näyttää kaikki tulokset.

calibredb fts_index [options] enable/disable/status/reindex

Control the Full text search indexing process.

Turns on FTS indexing for this library
Turns off FTS indexing for this library
Shows the current indexing status
Can be used to re-index either particular books or the entire library. To re-index particular books specify the book ids as additional arguments after the reindex command. If no book ids are specified the entire library is re-indexed.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The speed of indexing. Use fast for fast indexing using all your computers resources and slow for less resource intensive indexing. Note that the speed is reset to slow after every invocation.
Wait till all books are indexed, showing indexing progress periodically

calibredb fts_search [options] search expression

Do a full text search on the entire library or a subset of it.

Whenever you pass arguments to calibredb that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

Only match on exact words not related words. So correction will not match correcting.
Include snippets of the text surrounding each match. Note that this makes searching much slower.
How much of the library must be indexed before searching is allowed, as a percentage. Defaults to 90
The marker used to indicate the end of a matched word inside a snippet
The marker used to indicate the start of a matched word inside a snippet
The format to output the search results in. Either "text" for plain text or "json" for JSON output.
Restrict the searched books, either using a search expression or ids. For example: ids:1,2,3 to restrict by ids or search:tag:foo to restrict to books having the tag foo.

Kovid Goyal

Kovid Goyal

syyskuuta 22, 2023 6.27.0