CALIBREDB(1) calibre CALIBREDB(1)

calibredb - calibredb
calibredb komanda [opcijas] [argumenti]

calibredb is the command line interface to the calibre database. It has several sub-commands, documented below.

calibredb can be used to manipulate either a calibre database specified by path or a calibre Content server running either on the local machine or over the internet. You can start a calibre Content server using either the calibre-server program or in the main calibre program click Connect/share  →  Start Content server. Since calibredb can make changes to your calibre libraries, you must setup authentication on the server first. There are two ways to do that:

 • If you plan to connect only to a server running on the same computer, you can simply use the --enable-local-write option of the content server, to allow any program, including calibredb, running on the local computer to make changes to your calibre data. When running the server from the main calibre program, this option is in Preferences → Sharing over the net → Advanced.
 • If you want to enable access over the internet, then you should setup user accounts on the server and use the --username and --password options to calibredb to give it access. You can setup user authentication for calibre-server by using the --enable-auth option and using --manage-users to create the user accounts. If you are running the server from the main calibre program, use Preferences → Sharing over the net → Require username/password.

To connect to a running Content server, pass the URL of the server to the --with-library option, see the documentation of that option for details and examples.

 • GLOBĀLIE IESTATĪJUMI
 • list
 • add
PIEVIENOT NO DIREKTORIJAS
 • remove
 • add_format
 • remove_format
 • show_metadata
 • set_metadata
 • export
 • catalog
EPUB OPCIJAS
 • saved_searches
 • add_custom_column
 • custom_columns
 • remove_custom_column
 • set_custom
 • restore_database
 • check_library
 • list_categories
 • backup_metadata
 • clone
 • embed_metadata
 • search

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet
--library-path, --with-library
Ceļš uz calibre bibliotēku. Pēc noklusējuma izmanto iestatījumos saglabāto ceļu. Lai veiktu darbības attālinātās bibliotēkās, varat arī izveidot savienojumu ar calibre satura serveri. Lai to izdarītu, izmantojiet URL formu: http://hostname:port/#library_id, piemēram, http://localhost:8080/#mylibrary. Library_id ir tās bibliotēkas id, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu ar satura serveri. Jūs varat izmantot īpašo library_id vērtību, lai serverī piekļūtu bibliotēkas identifikācijas sarakstam. Sīkāku informāciju, kā iestatīt piekļuvi, izmantojot satura serveri, skatiet sadaļā https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html.
--password
Parole savienojumam ar calibre satura serveri. Lai nolasītu paroli no standarta ievades, izmantojiet īpašo vērtību: <stdin>. Lai nolasītu paroli no faila, izmantojiet: <f:/path/to/file> (t.i., <f: seko pilns ceļš uz failu un beidzas ar >). Nepieciešamas iepriekš norādītās leņķa iekavas, neaizmirstiet izvairīties no tām vai izmantot pēdiņas savam apvalkam.
--timeout
The timeout, in seconds, when connecting to a calibre library over the network. The default is two minutes.
--username
Lietotājvārds, lai izveidotu savienojumu ar calibre satura serveri
--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

calibredb list [options]

Pieejamais grāmatu saraksts calibre datu bāzē.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--ascending
Kārtot rezultātus augošā secībā
--fields, -f
Lauki, kas jāuzrāda, iekļaujot grāmatas datu bāzē. Lauku sarakstu jāatdala ar komatu. Pieejamie lauki:author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Noklusējums: title,authors. Īpašo lauku "all" , var izmantot, lai atlasītu visus laukus. Papildus iepriekš minētajiem laukiem, pielāgotie lauki ir pieejami arī kā * field_name, piemēram, pielāgotajam laukam #rating, izmantojiet nosaukumu: *rating
--for-machine
Veido izvadi JSON formātā, kas ir vairāk piemērots programmas šķirošanai. Ignorē līniju platumu un atdalītāju.
--limit
Maksimālais attēlojamo rezultātu skaits. Noklusētais: visi
--line-width, -w
Maksimālais rindas platums izvadē. Noklusētais - mēģināt noteikt ekrāna izmērus.
--prefix
Prefikss visiem failu ceļiem. Pēc noklusējuma absolūtais ceļš uz bibliotēkas mapi.
--search, -s
Filtrēt rezultātus pēc meklēšanas. Par meklēšanas formātu, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā pieejamo dokumentāciju. Pēc noklusējuma nefiltrē.
--separator
Teksts, ar kuru atdalīta laukus. Pēc noklusējuma tā ir atstarpe.
--sort-by
Lauks, pēc kura kārtot rezultātus. Pieejamie lauki: author_sort, authors, comments, cover, formats, identifiers, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, size, tags, timestamp, title, uuid Noklusējums: id

calibredb pievienot [options] file1 file2 file3 ...

Pievienojiet norādītos failus kā grāmatas datu bāzē. Varat arī norādīt direktorijus, skatīt ar direktoriju saistītās opcijas zemāk.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--authors, -a
Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) autoru(s)
--automerge, -m
If books with similar titles and authors are found, merge the incoming formats (files) automatically into existing book records. A value of "ignore" means duplicate formats are discarded. A value of "overwrite" means duplicate formats in the library are overwritten with the newly added files. A value of "new_record" means duplicate formats are placed into a new book record.
--cover, -c
Ceļš līdz pievienotās grāmatas vākam
--duplicates, -d
Add books to database even if they already exist. Comparison is done based on book titles and authors. Note that the --automerge option takes precedence.
--empty, -e
Pievienot tukšu grāmatu (grāmatu bez formātiem)
--identifier, -I
Ievadīt šīs grāmatas identifikatorus, piem. -I asin:XXX -I isbn:YYY
--isbn, -i
Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) ISBN
--languages, -l
Ar komatu atdalīts valodu saraksts (vislabāk izmantot ISO639 valodu kodu, lai gan var būt atpazīti arī daži parasti valodu nosaukumi)
--series, -s
Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) sērijas
--series-index, -S
Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) sēriju numurus
--tags, -T
Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) birkas
--title, -t
Ievadiet pievienotās(-o) grāmatas(-u) nosaukumu

Opcija, lai kontrolētu, pievienojot grāmatas no katalogiem. Pēc noklusējuma tiek pievienoti tikai faili ar zināmiem e-grāmatu failu tipu paplašinājumiem.
--add
Faila nosaukuma šablons, faili, kas atbilst šim šablonam, tiks pievienoti skenējot kataloga failiem, pat tad, ja tie nav zināmi e-grāmatu faila tipi. Var norādīt vairākas reizes vairākus šablonus.
--ignore
Faila nosaukuma šablons, faili, kas atbilst šim šablonam tiks ignorēti, skenējot failu direktoriju. Var norādīt vairākas reizes vairākus šablonus. Par piem: *. pdf, ignorēs visus pdf failus
--one-book-per-directory, -1
Pieņemt, ka katrā katalogā ir tikai viena loģiskā grāmata, un visi tajā esošie faili ir dažādi e-grāmatu formāti
--recurse, -r
Apstrādāt mapes rekursīvi

calibredb remove ids

Izņemt no datubāzes grāmatas ar noteiktu id. Id jābūt ar komatu atdalītiem id numuru sarakstam (id numurus varat iegūt, izmantojot meklēšanas komandu). Piemēram, 23,34,57-85 (norādot diapazonu, pēdējais diapazona numurs nav iekļauts).

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--permanent
Neizmantot atkritumu grozu

calibredb add_format [options] id ebook_file

Pievienojiet e-grāmatu, ebook_file loģiskai grāmatai, kas identificē pieejamos id formātus. Id var iegūt, izmantojot komandu "Meklēt". Ja formāts jau pastāv, to aizstāj, ja vien nav norādīta opcija "Neaizstāt".

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--dont-replace
Neaizvietot formātu, ja tāds jau pastāv

calibredb remove_format [opcijas] id fmt

Noņemt formātu fmt no loģiskās grāmatas, kas identificēta ar id. Jūs varat iegūt id, izmantojot meklēšanas komandu. Fmt jābūt faila paplašinājumam, piemēram, LRF vai TXT vai EPUB. Ja loģiskajai grāmatai nav pieejams fmt, nedariet neko.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

calibredb show_metadata [opcijas] id

Parāda grāmatas metadatus, kas glabājas calibre datu bāzē identificēts ar id. id ir id numurs no meklēšanas komandas.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--as-opf
Drukāt datus OPF formā (XML)

calibredb set_metadata [opcijas] id [/ceļš/uz/metadata.opf]

Iestatiet metadatus, kas saglabāti calibre datubāzē grāmatai, kas identificēta ar id no OPF faila metadatu.opf. Id ir id numurs no meklēšanas komandas. Jūs varat ātri uztvert OPF formātu, izmantojot pārslēgšanos no --as-opf uz show_metadata komandu. Varat arī iestatīt atsevišķu metadatu lauku ar --field opciju. Izmantojot opciju --field, nav jānorāda OPF fails.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--field, -f
Lauks, kas jāiestata. Formāts ir field_name: vērtība, piemēram: --field tags:tag1,tag2. Izmantojiet --list-fields, lai iegūtu sarakstu ar visiem lauku nosaukumiem. Varat norādīt šo opciju vairākas reizes, lai iestatītu vairākus laukus. Piezīme: Valodai jums jāizmanto ISO639 valodu kods (piemēram, angļu valodā en, franču valodā fr utt.). Id sintakse ir --field identifiers:isbn:XXXX,doi:YYYYY. Loģiskiem (jā/nē) laukiem tiek izmantoti true un false vai yes un no.
--list-fields, -l
Ar --field papildiespēju izmantojamo metadatu lauku nosaukumu saraksts

calibredb export [opcijas] ids

Eksportē norādītās ar id grāmatas (ar komatu atdalīts saraksts), uz failu sistēmu. Eksporta operācija saglabā visus grāmatas formātus, vāciņus un metadatus (opf fails). Jūs varat iegūt id numurus no meklēšanas komandas.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--all
Eksportēt visas datubāzē esošās grāmatas, neņemot vērā id sarakstu,
--dont-asciiize
Have calibre convert all non English characters into English equivalents for the file names. This is useful if saving to a legacy filesystem without full support for Unicode filenames. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks izslēgta.
--dont-save-cover
Parasti calibre saglabā vāku atsevišķā failā kopā ar faktiskajiem e-grāmatu failiem. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks izslēgta.
--dont-update-metadata
Parasti Calibre atjauninās metadatus saglabātajās datnēs no tā, kas atrodas Calibre bibliotēkā. Padara saglabāšanu uz diska lēnāku. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks izslēgta.
--dont-write-opf
Parasti Calibre raksta metadatus atsevišķā OPF datnē kopā ar citām e-grāmatas datnēm. Atzīmējot šo slēdzi, darbība tiks izslēgta.
--formats
Ar komatu atdalītu formātu saraksts katras grāmatas saglabāšanai. Pēc noklusējuma tiek saglabāti visi pieejamie formāti.
--progress
Ziņojuma progress
--replace-whitespace
Aizvietot atstarpes ar apakšsvītrām
--single-dir
Eksportēt visas grāmatas vienā mapē
--template
Šablons, lai kontrolētu saglabāto failu nosaukumu un direktoriju struktūru. Noklusējums ir "{author_sort}/{title}/{title} - {authors}", kas ietaupīs grāmatas katra autora apakšdirektorijā ar faila nosaukumiem, kas satur nosaukumu un autoru. Pieejamā kontrole ir: {author_sort, authors, id, isbn, languages, last_modified, pubdate, publisher, rating, series, series_index, tags, timestamp, title}
--timefmt
Datumu attēlošanas formāts. %d - diena, %b - mēnesis, %m - mēneša kārtas skaitlis, %Y - gads. Noklusētais ir: %b, %Y
--to-dir
Eksportēt grāmatas norādītajā mapē. Noklusētā ir .
--to-lowercase
Pārvērst ceļu nosaukumus uz apakšējo reģistru

calibredb catalog /path/to/destination.(csv|epub|mobi|xml...) [options]

Export a catalog in format specified by path/to/destination extension. Options control how entries are displayed in the generated catalog output. Note that different catalog formats support different sets of options. To see the different options, specify the name of the output file and then the --help option.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--ids, -i
Ar komatu atdalīts ID saraksts datu bāzes katalogā. Ja uzrādīts, :option:
`
--mekl`ēšana tiek ignorēta. Noklusējums: visas
--search, -s
Filtrēt rezultātus pēc meklēšanas. Meklēšanas formātu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatā, ar meklēšanu saistīto dokumentāciju. Noklusējums: bez filtrēšanas
--verbose, -v
Parādīt detalizētu izejas informāciju. Noderīga atkļūdošanai

--catalog-title
Ģenerētā kataloga nosaukums, kas tiek izmantots kā metadatu virsraksts. Noklusējums: 'My Books' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--cross-reference-authors
Iekšējās atsauces var veidot ar vairāku autoru grāmatām, sadaļā autori. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--debug-pipeline
Saglabājiet izvadi no dažādiem konveijera pārveidošanas posmiem uz norādīto direktoriju. Noderīgi, ja neesat pārliecināts, kurā pārvēršanas procesa posmā rodas kļūda. Noklusējums: 'None' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--exclude-genre
Regulārā izteiksme apraksta birkas, kuras izslēgt kā žanrus. Noklusējums: '[.+]|^+$' izslēdz iespiestās birkas, piem., "[Project Gutenberg]" un "+" - noklusējuma birkas lasītām grāmatām. Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--exclusion-rules
Norāda noteikumus, kurus izmanto, lai izslēgtu grāmatas no izveidotā kataloga. Izņēmuma noteikumu modelis ir vai nu ('<rule name>','Tags','<comma-separated list of tags>') or ('<rule name>','<custom column>','<pattern>'). Piemēram: (('Archived books','#status','Archived'),) izslēgs grāmatu ar vērtību "arhivēts" pielāgotajā slejā "statuss". Ja ir definēti vairāki noteikumi, tiks piemēroti visi noteikumi. Noklusējums: "(('Catalogs','Tags','Catalog'),)" Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--generate-authors
Sadaļu "Autori" iekļaut katalogā.. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--generate-descriptions
Iekļaut sadaļu "Apraksti" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--generate-genres
Iekļaut sadaļu "Žanri" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--generate-recently-added
Iekļaut sadaļu "Nesen pievienoti" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--generate-series
Iekļaut sadaļu "Sērija" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--generate-titles
Iekļaut sadaļu "Nosaukums" katalogā. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--genre-source-field
Avota lauks sadaļā "Žanri". Noklusējums: 'Birkas' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--header-note-source-field
Pielāgots lauks, kurā ir piezīmju teksts, lai ievietotu Apraksta virsrakstā. Noklusējums: '' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--merge-comments-rule
#<custom field>:[before|after]:[True|False] specifying: <custom field> Custom field containing notes to merge with comments [before|after] Placement of notes with respect to comments [True|False] - A horizontal rule is inserted between notes and comments Default: '::' Applies to: AZW3, EPUB, MOBI output formats
--output-profile
Norāda izvades profilu. Dažos gadījumos, lai optimizētu ierīces katalogu, ir nepieciešams izvades profils. Piemēram, "kindle" vai "kindle_dx" izveido strukturētu Saturu rādītāju ar sadaļām un rakstiem. Noklusējums: 'None' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--prefix-rules
Norāda noteikumus, ko lieto, lai iekļautu prefiksus, kas norāda lasīšanas grāmatas, vēlmju sarakstus un citus lietotāja prefiksus. Prefiksa noteikuma modelis ir ('<rule name>','<source field>','<pattern>','<prefix>'). Ja ir noteikti vairāki noteikumi, tiks izmantots pirmais atbilstības noteikums. Noklusējums: "(('Read books','tags','+',''),('Wishlist item','tags','Wishlist','×'))" Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--preset
Izmanto nosaukto sākotnējo iestatījumu, kas izveidots ar GUI kataloga veidotāju. Iestatījums nosaka visus kataloga izveides iestatījumus. Noklusējums: 'None' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--thumb-width
Izmēra norāde (collas) grāmatu vākiem katalogā.. Diapazons: 1.0 - 2.0 Noklusējums: '1.0' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem
--use-existing-cover
Aizstāj esošo vāciņu, kad tiek ģenerēts katalogs. Noklusējums: 'False' Attiecas uz: AZW3, EPUB, MOBI izejas formātiem

calibredb saved_searches [options] (list|add|remove)

Pārvaldiet šajā datubāzē saglabātos meklējumus. Ja mēģināsiet pievienot meklējumu ar jau esošu vārdu, tas tiks aizstāts.

Pievienošanas sintakse:

calibredb saved_searches add search_name search_expression

Noņemšanas sintakse:

calibredb saved_searches remove search_name

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

calibredb add_custom_column [opcijas] datu tipa etiķetes nosaukums

Izveido pielāgotu kolonnu. Etiķete ir datora kolonnas nosaukums. Nedrīkst saturēt atstarpes vai kolu. Kolonnas nosaukumam jābūt saprotamam. datu tips ir viens no: bool, comments, composite, datetime, enumeration, float, int, rating, series, text

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--display
Opcija, kas pielāgo, kā tiks šajā slejā interpretēta datu vārdnīca. Tā ir JSON virkne. Par slejas numerāciju, izmantojiet --display"{\ "enum_values\ ":[\ "val1\ ", \ "val2\ "]}" Ir daudzas iespējas, kā var parādīt ekrānā mainīgos. Šo sleju tipa opcijas ir šādas: salikts: composite_template, composite_sort, make_category, contains_html, use_decorations datums un laiks: date_format uzskaitījums: enum_values, enum_colors, use_decorations skaitlis vai ar peldošo komatu: number_format teksts: is_names, use_decorations Labākais veids, kā atrast labāko kombināciju ir izveidot pielāgotu attiecīga GUI tipa sleju, tad apskatīt OPF grāmatas dublējumu (nodrošiniet, ka jaunais OPF ir izveidots pēc slejas pievienošanas). Jūs redzēsiet JSON jauno OPF sleju kā "parādītu".
--is-multiple
Šī sleja saglabā birkas kā datus (piemēram, vairākus ar komatiem atdalītas vērtības). Piemēro tikai tad, ja datu tips ir teksts.

calibredb custom_columns [options]

Pieejamais pielāgoto sleju saraksts. Parāda sleju etiķetes un id.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--details, -d
Rādīt katras slejas detaļas.

calibredb remove_custom_column [options] label

Noņemt pielāgoto sleju identificētās etiķetes. Jūs varat redzēt pieejamās slejas ar custom_columns komandu.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--force, -f
Nepieprasīt apstiprinājumu

calibredb set_custom [options] column id value

Iestatiet pielāgotās slejas vērtību grāmatai, kas identificēta ar id. Jūs varat iegūt id sarakstu, izmantojot meklēšanas komandu. Jūs varat saņemt pielāgoto sleju nosaukumu sarakstu, izmantojot pielāgotās slejas komandu.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--append, -a
Ja slejā tiek saglabātas vairākas vērtības, pievienot tām esošās vērtības, nevis aizstāt tās.

calibredb restore_database [opcijas]

Atjaunojiet šo datubāzi no metadatiem, kas tiek glabāti OPF failos katrā calibre bibliotēkas direktorijā. Tas ir noderīgi, ja jūsu metadata.db fails ir bojāts.

BRĪDINĀJUMS: Šī komanda pilnīgi atjauno jūsu datubāzi. Jūs zaudēsiet visus saglabātos meklējumus, lietotāju kategorijas, spraudņus, grāmatas pārveidošanas iestatījumus un pielāgotās receptes. Atjaunotie metadati būs tikpat precīzi kā tie kas būs atrodami OPF failos.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--really-do-it, -r
Izpildīt atgūšanu. Šī komanda netiks izpildīta, kamēr netiks norādīta šī papildiespēja.

calibredb check_library [opcijas]

Veikt dažas pārbaudes, kas pārstāv bibliotēka sistēmu. Ziņojumi ir invalid_titles, extra_titles, invalid_authors, extra_authors, missing_formats, extra_formats, extra_files, missing_covers, extra_covers, failed_folders

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--csv, -c
Izvade CSV
--ignore_extensions, -e
Ar komatu atdalītu vērā neņemamo paplašinājumu saraksts. Noklusētais: visi
--ignore_names, -n
Ar komatu atdalītu vērā neņemamo nosaukumu saraksts. Noklusētais: visas
--report, -r
Ar komatu atdalītu atskaišu saraksts. Noklusētais: visas

calibredb list_categories [options]

Produce a report of the category information in the database. The information is the equivalent of what is shown in the Tag browser.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--categories, -r
Ar komatu atdalīts kategoriju nosaukumu meklēšanas saraksts. Noklusējums: visas
--csv, -c
Izvade CSV
--dialect
CSV faila izveidošanas veids. Izvēle: excel, excel-tab, unix
--item_count, -i
Izvadīt tikai kategoriju vienību skaitu, nevis skaita vienumu kategorijā
--width, -w
Maksimālais rindas platums izvadē. Noklusētais - mēģināt noteikt ekrāna izmērus.

calibredb backup_metadata [opcijas]

Dublē metadatus, kas tiek glabāti datubāzē, atsevišķos OPF failos katras grāmatas mapē. Tas parasti notiek automātiski, bet var palaist komandu, lai piespiestu atkārtotu OPF failu rašanos opciju --all.

Ņemiet vērā, ka parasti nav nepieciešams veikt šo darbību, jo OPF tiek dublēti automātiski katru reizi, kad tiek mainīti metadati.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--all
Parasti šī komanda darbojas tikai ar grāmatām ar novecojušām OPF datnēm. Šī papildiespēja liek tai darboties ar visām grāmatām.

calibredb clone path/to/new/library

Izveidot tekošās bibliotēkas klonu. Tādējādi tiek izveidota jauna, tukša bibliotēka, kurā ir visas pielāgotās kolonnas, virtuālās bibliotēkas un citi iestatījumi, kā pašreizējā bibliotēkā.

Klonēta bibliotēka nesatur grāmatas. Ja vēlaties izveidot pilnu dublikātu, tostarp visas grāmatas, tad izmantojiet failu sistēmas instrumentus, lai kopētu bibliotēkas mapi.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

calibredb embed_metadata [opcijas] book_id

Atjaunina faktisko grāmatu failus, kas saglabāti calibre bibliotēkā no calibre metadatu bāzes. Parasti metadati tiek atjaunināti tikai tad, kad eksportē failus no calibre, šī komanda ir noderīga, ja vēlaties, failus atjaunināt savā vietā. Ņemiet vērā, ka dažādi failu formāti atbalsta dažādas metadatu summas. Lai atjauninātu metadatus, varat izmantot īpašo vērtību "all",, lai atjauninātu book_id visām grāmatām. Varat arī norādīt vairāku grāmatu id, atdalītus ar atstarpēm un id diapazonus atdalītus ar defisēm. Piemēram: % prog embed_metadata 1 2 10 15 23

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--only-formats, -f
Atjaunināt metadatu failus tikai norādītajā formātā. Norādiet to vairākas reizes, vairākiem formātiem. Pēc noklusējuma, tiek atjaunināti visi formāti.

calibredb search [options] search expression

Search the library for the specified search term, returning a comma separated list of book ids matching the search expression. The output format is useful to feed into other commands that accept a list of ids as input.

The search expression can be anything from calibre's powerful search query language, for example: calibredb search author:asimov 'title:"i robot"'

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibredb, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--limit, -l
Maksimālais atgriezto rezultātu skaits. Pēc noklusējuma - visi.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
februāris 26, 2021 5.12.0