atanh(3) Library Functions Manual atanh(3)

atanh, atanhf, atanhl - funcția tangentă hiperbolică inversă

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double atanh(double x);
float atanhf(float x);
long double atanhl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

atanh():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

atanhf(), atanhl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții calculează tangenta hiperbolică inversă a lui x; aceasta este valoarea a cărei tangentă hiperbolică este x.

În caz de succes, aceste funcții returnează tangenta hiperbolică inversă a lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +0 (-0), se returnează +0 (-0).

Dacă x este +1 sau -1, apare o eroare de polaritate (de semn), iar funcțiile returnează HUGE_VAL, HUGE_VALF sau HUGE_VALL, respectiv HUGE_VALL, cu semnul corect din punct de vedere matematic.

Dacă valoarea absolută a lui x este mai mare decât 1, apare o eroare de domeniu și se returnează un NaN.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la EDOM. Se generează o excepție de virgulă mobilă nevalidă (FE_INVALID).
errno este configurată la ERANGE (dar vedeți secțiunea ERORI). Se generează o excepție de împărțire la zero în virgulă mobilă (FE_DIVBYZERO).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
atanh(), atanhf(), atanhl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD.

În glibc 2.9 și versiunile anterioare, atunci când apare o eroare de polaritate, errno este configurată la EDOM în loc de ERANGE, care este recomandat de POSIX. Începând cu glibc 2.10, glibc face ceea ce trebuie.

acosh(3), asinh(3), catanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06