cosh(3) Library Functions Manual cosh(3)

cosh, coshf, coshl - funcția cosinus hiperbolic

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double cosh(double x);
float coshf(float x);
long double coshl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

coshf(), coshl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează cosinusul hiperbolic al lui x, care este definit matematic astfel:


cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

În caz de succes, aceste funcții returnează cosinusul hiperbolic al lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +0 sau -0, se returnează 1.

Dacă x este infinit pozitiv sau infinit negativ, se returnează infinitul pozitiv.

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează +HUGE_VAL, +HUGE_VALF sau +HUGE_VALL, respectiv +HUGE_VALL.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de depășire în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
cosh(), coshf(), coshl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD.

În glibc 2.3.4 și versiunile anterioare, o excepție de depășire în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW) nu este generată atunci când se produce o depășire.

acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06