cosh(3) Library Functions Manual cosh(3)

cosh, coshf, coshl - funkce hyperbolický kosinus

Matematická knihovna (libm, -lm)

#include <math.h>
double cosh(double x);
float coshf(float x);
long double coshl(long double x);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

coshf(), coshl():

    _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions return the hyperbolic cosine of x, which is defined mathematically as:


cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2

Při úspěchu tato funkce vrací hyperbolický kosinus x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Pokud je x +0 nebo -0, je vrácena hodnota 1.

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vráceno plus nekonečno.

Pokud výsledek přeteče, je vystavena chyba rozsahu a funkce vrací +HUGE_VAL, +HUGE_VALF, nebo +HUGE_VALL.

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na ERANGE. Je generována výjimka v plovoucí řádové čárce (FE_OVERFLOW).

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
cosh(), coshf(), coshl() Thread safety MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

In glibc 2.3.4 and earlier, an overflow floating-point (FE_OVERFLOW) exception is not raised when an overflow occurs.

acosh(3), asinh(3), atanh(3), ccos(3), sinh(3), tanh(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06