acosh(3) Library Functions Manual acosh(3)

acosh, acoshf, acoshl - inverzní hyperbolický cosinus

Matematická knihovna (libm, -lm)

#include <math.h>
double acosh(double x);
float acoshf(float x);
long double acoshl(long double x);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

acosh():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

acoshf(), acoshl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions calculate the inverse hyperbolic cosine of x; that is the value whose hyperbolic cosine is x.

Při úspěchu vrací tato funkce inverzní hyperbolický kosinus x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +1, je vráceno +0.

Je-li x plus nekonečno, je vráceno plus nekonečno.

Pokud je x menší než 1, vznikne doménová chyba a funkce vrátí NaN.

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
acosh(), acoshf(), acoshl() Thread safety MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

asinh(3), atanh(3), cacosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06