ACOSH(3) Linux - příručka programátora ACOSH(3)

acosh - inverzní hyperbolický cosinus

#include <math.h>

double acosh(double x);

Funkce acosh() počítá hodnotu inverzního hyperbolického cosinu čísla x; což je hodnota, jejíž hyperbolický cosinus je x. Je-li x menší než 1.0, acosh() vrací not-a-number (NaN) a nastaví proměnnou errno .

EDOM
x není z definičního oboru.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997