ATANH(3) Linux - příručka programátora ATANH(3)

atanh - funkce inverzního hyperbolického tangens

#include <math.h>

double atanh(double x);

Funkce atanh() počítá inverzní hyperbolický tangens x, což je hodnota, jejíž hyperbolický tangens je x. Je-li absolutní hodnota x větší než 1.0, funkce acosh() vrací not-a-number (NaN) a je nastavena proměnná errno .

EDOM
x není z definičního oboru.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

asinh(3), acosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997