ATANH(3) Linux - příručka programátora ATANH(3)

atanh, atanhf, atanhl - funkce inverzního hyperbolického tangens

#include <math.h>
double atanh(double x);
float atanhf(float x);
long double atanhl(long double x);

Linkujte s -lm.

Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

atanh():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE >= 500
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

atanhf(), atanhl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Since glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* Glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions calculate the inverse hyperbolic tangent of x; that is the value whose hyperbolic tangent is x.

Při úspěchu vrací tato funkce inverzní hyperbolický tangens x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Je-li x +1 nebo -1 je generována chyba a funkce vrátí HUGE_VAL, HUGE_VALF, nebo HUGE_VALL s matematicky korektním znaménkem.

Pokud je absolutní hodnota x větší než 1, je generována doménová chyba a návratová hodnota je NaN.

Pro více informací zda funkce při svém volání generovala chybu viz math_error(7).

Mohou se objevit následující chyby:

errno je nastaveno na EDOM. Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_INVALID).
errno je nastaveno na ERANGE (viz CHYBY). Je signalizována výjimka plovoucí čárky (FE_DIVBYZERO).

For an explanation of the terms used in this section, see attributes(7).

Interface Atribut Hodnota
atanh(), atanhf(), atanhl() Thread safety MT-Safe

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

In glibc 2.9 and earlier, when a pole error occurs, errno is set to EDOM instead of the POSIX-mandated ERANGE. Since version 2.10, glibc does the right thing.

acosh(3), asinh(3), catanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages v5.13. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

22. března 2021