ASINH(3) Linux - příručka programátora ASINH(3)

asinh - inverzní hyperbolický sinus

#include <math.h>

double asinh(double x);

Funkce asinh() počítá inverzní hyperbolický sinus čísla x; což je hodnota, jejíž hyperbolický sinus je x.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997