asinh(3) Library Functions Manual asinh(3)

asinh, asinhf, asinhl - funkce inverzního hyperbolického sinu

Matematická knihovna (libm, -lm)

#include <math.h>
double asinh(double x);
float asinhf(float x);
long double asinhl(long double x);
Požaduje množinu testovacích maker pro glibc (viz feature_test_macros(7)):

asinh():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || _XOPEN_SOURCE >= 500
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

asinhf(), asinhl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

These functions calculate the inverse hyperbolic sine of x; that is the value whose hyperbolic sine is x.

On success, these functions return the inverse hyperbolic sine of x.

Je-li x NaN, je vráceno NaN.

Je-li x +0 (-0), je vráceno +0 (-0).

Pokud je x plus nebo mínus nekonečno, je vráceno plus nebo mínus nekonečno.

Nevyskytují se žádné chyby.

Vysvětlení pojmů použitých v této části viz attributes(7).

Rozhraní Atribut Hodnota
asinh(), asinhf(), asinhl() Thread safety MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta vracející double splňuje také SVr4 a 4.3BSD.

acosh(3), atanh(3), casinh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Pavel Heimlich <tropikhajma@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

31. října 2023 Linux man-pages 6.06