sinh(3) Library Functions Manual sinh(3)

sinh, sinhf, sinhl - funcție sinus hiperbolic

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double sinh(double x);
float sinhf(float x);
long double sinhl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

sinhf(), sinhl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează sinusul hiperbolic al lui x, care este definit matematic astfel:

  sinh(x) = (exp(x) - exp(-x)) / 2

În caz de succes, aceste funcții returnează sinusul hiperbolic al lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +0 (-0), se returnează +0 (-0).

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează infinit pozitiv (infinit negativ).

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează HUGE_VAL, HUGE_VALF sau HUGE_VALL, respectiv, cu un semn identic cu x.

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de depășire în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
sinh(), sinhf(), sinhl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), csinh(3), tanh(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06