tanh(3) Library Functions Manual tanh(3)

tanh, tanhf, tanhl - funcția tangentă hiperbolică

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <math.h>
double tanh(double x);
float tanhf(float x);
long double tanhl(long double x);
Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

tanhf(), tanhl():

  _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
    || /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Aceste funcții returnează tangenta hiperbolică a lui x, care este definită matematic astfel:

  tanh(x) = sinh(x) / cosh(x)

În caz de succes, aceste funcții returnează tangenta hiperbolică a lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este +0 (-0), se returnează +0 (-0).

Dacă x este infinit pozitiv (infinit negativ), se returnează +1 (-1).

Nu apar erori.

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
tanh(), tanhf(), tanhl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), ctanh(3), sinh(3)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06