catanh(3) Library Functions Manual catanh(3)

catanh, catanhf, catanhl - funcție arc-tangentă hiperbolică complexă

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

#include <complex.h>
double complex catanh(double complex z);
float complex catanhf(float complex z);
long double complex catanhl(long double complex z);

Aceste funcții calculează arc-tangenta hiperbolică complexă a lui z. Dacă y ~= catanh(z), atunci z ~= ctanh(y). Partea imaginară a lui y se alege în intervalul [-pi/2,pi/2].

Una dintre ele este:


catanh(z) = 0.5 * (clog(1 + z) - clog(1 - z))

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
catanh(), catanhf(), catanhl() Siguranța firelor MT-Safe

C11, POSIX.1-2008.

glibc 2.1. C99, POSIX.1-2001.

/* Editare legături cu „-lm” */
#include <complex.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  double complex z, c, f;
  if (argc != 3) {
    fprintf(stderr, "Utilizare: %s <real> <imag>\n", argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  z = atof(argv[1]) + atof(argv[2]) * I;
  c = catanh(z);
  printf("catanh() = %6.3f %6.3f*i\n", creal(c), cimag(c));
  f = 0.5 * (clog(1 + z) - clog(1 - z));
  printf("formula = %6.3f %6.3f*i\n", creal(f), cimag(f));
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

atanh(3), cabs(3), cimag(3), ctanh(3), complex(7)

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

31 octombrie 2023 Pagini de manual de Linux 6.06