WESNOTHD(6) Harc Wesnothért többjátékos hálózati démon WESNOTHD(6)

wesnothd - Harc Wesnothért többjátékos hálózati démon

ÁTTEKINTÉS

wesnothd [-dv] [-c útvonal] [-p port] [-t szám] [-T szám]
wesnothd -V

A Harc Wesnothért többjátékos mérkőzéseit kezeli. A klienstől (/query ...) vagy a fifoból érkező elfogadott parancsokról itt tájékozódhatsz: https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration .

megadja a wesnothd programnak, hogy hol keresse a konfigurációs fájlt. A szintaxisról lásd alább a KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA részt. A konfigurációt újratöltheted SIGHUP küldésével a kiszolgálói folyamatnak.
démon szolgáltatásként futtatja a wesnothd programot.
kiírja, hogy mire jók az egyes parancssori opciók.
beállítja a naplózási tartomány szintjét. Az all minden naplózási tartományra illeszkedik. Beállítható szintek: errorwarninginfodebug. Alapértelmezettként az error szint van beállítva, míg a server tartományhoz az info szint tartozik.
a megadott portra köti a kiszolgálót. Ha nincs más meghatározva, akkor a 15000-es port lesz használatban.
beállítja a teljesítésre váró hálózati I/O folyamatok maximális számát(alapértelmezett: 5, legfeljebb: 30).
meghatározza a teljesítésre váró folyamatok maximális számát, mely 0 esetén korlátlan (alapértelmezett: 0).
kiírja a verziószámot, majd kilép.
bekapcsolja a debug szintű naplózást.

[nyitó tag]

kulcs="érték"
kulcs="érték,érték,..."

[/záró tag]

Globális kulcsok:

Ha no értékre van állítva (alapértelmezetten így van), akkor a shut_down és restart kéréseket figyelmen kívül hagyja, hacsak azok nem a fifon keresztül érkeznek. Állítsd yes értékre, ha engedélyezni akarod a távoli leállítást egy rendszergazdai /query kérésen keresztül.
Teljes, vagy relatív elérési út egy gzippel tömörített fájlhoz, amit a szerver olvasni és írni is tud. A tiltások ebbe a fájlba mentődnek, és innen lesznek kiolvasva szerver indításánál.
Meghatározza, hogy a szobákat tároló fájlba tömörítetten írjon és olvasson. Alapértelmezetten yes értéken van.
Az azonos IP címről engedélyezett párhuzamos kapcsolatok száma. 0 esetén korlátlan.(alapértelmezett: 5)
Azok a nevek/becenevek, melyeket a kiszolgáló visszautasít. A * és ? jelzések is használhatóak. Lásd a glob(7) részt a részletekért. Alapértelmezett értékek (ha más nincsen megadva): *admin*, *admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
A fifo elérési útvonala, amibe szerver parancsokat írathatsz ki (ugyanaz mint /query ... a wesnothban). Ha nincs meghatározva, alapértelmezettként a fordításnál meghatározott értékkel egyezik meg (/var/run/wesnothd/socket).
A megadott időtartam (messages_time_period) alatt küldhető üzenetek száma. (alapértelmezett: 4)
Az az időtartam (másodpercekben), mely fölött az ismételten megjelenő üzenetek „elárasztó üzenet”-ként lesznek azonosítva. (alapértelmezett: 10 másodperc)
Az aznapra szánt üzenet.
Meghatározza, hogy ki hozhat létre új szobákat a kiszolgálón. Lehetséges értékek: everyone, registered, admin és nobody, és ennek megfelelően mindenkinek, a regisztrált felhasználóknak, admin felhasználóknak vagy senkinek nem engedélyezi új szobák létrehozását. Alapértelmezetten ez everyone.
A jelszó, amivel adminisztrátori jogok nyerhetőek (a /query adminpassword lekérdezésen keresztül).
A könyvtár, ahol a kiszolgáló a játékok visszajátszásait tárolja. (Ne feledkezz meg a záró "/" jelről!) Alapértelmezetten ez az a könyvtár, ahonnan a wesnothd elindult.
A parancs, amivel a szerver új kiszolgálói folyamatot indít a restart paranccsal. (Csak a fifon keresztül adható ki. Lásd a allow_remote_shutdown beállításokat.)
Útvonal ahhoz a fájlhoz, amiben a szobák információi lesznek tárolva. Ezt a fájlt a kiszolgáló induláskor olvassa és később ír bele. Ha üres vagy nincs meghatározva a szobák nem lesznek betöltve és mentve.
Meghatározza, hogy a kiszolgáló elmenti-e automatikusan a játékokról készült visszajátszást (alapértelmezett: false).
Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló elfogad. A * és ? jelzések is használhatóak (alapértelmezetten csak az adott verzióval megegyező elfogadott).
Példa: versions_accepted="*" bármilyen verziót elfogad.
Whether to prevent users who are not registered with the user_handler being used from logging in. (default: false)

Globális tagek:

[redirect] A tag to specify a server to redirect certain client versions to. Is not used if versions_accepted is not set.

A kiszolgáló címe, ahova az átirányítás mutat.
A port, amelyen csatlakozni lehet hozzá.
Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló átirányít. A különleges jelzések ( „*” és „?”) a versions_accepted-hez hasonlóan használhatóak.

[ban_time] Az átmeneti tiltási idők kényelmes, kulcsszavas meghatározásához használható.

A név, amivel a tiltási időre hivatkozunk.
Az időhossz meghatározás. A formátum a következő: %d[%s[%d%s[...]]], ahol %s lehet: s (másodpercek), m (percek), h (órák), D (napok), M (hónapok) vagy Y (évek), és %d egy szám. Ha nincs meghatározva a mértékegység, akkor percekként (m) lesz értelmezve. Példa: time="1D12h30m" egy 1 napos, 12 órás és 30 perces tiltási időt határoz meg.

[proxy] Proxyként való viselkedés, azaz a bejövő kliens kapcsolatok továbbítása a megadott kiszolgáló felé. Ugyanazokat az értékeket fogadja el, mint a [redirect].

[user_handler] Configures the user handler. If no [user_handler] section is present in the configuration the server will run without any nick registration service. All additional tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found in table_definitions.sql in the Wesnoth source repository. Requires mysql support enabled. For cmake this is ENABLE_MYSQL and for scons this is forum_user_handler.

The hostname of the database server
The name of the database
The name of the user under which to log into the database
This user's password
The name of the table in which your phpbb forums saves its user data. Most likely this will be <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).
The name of the table in which wesnothd will save its own data about users.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about games.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about the players in a game.
The name of the table in which wesnothd will save its own data about the modifications used in a game.
The name of the table in which your phpbb forums saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
The ID of the forum group to be considered as having moderation authority.

A befejezési állapot értéke 0, ha a kiszolgálót szabályosan sikerült leállítani. Ha a befejezési állapot értéke 2, akkor a parancssori opciókkal van gond.

Írta: David White <davidnwhite@verizon.net>. Szerkesztették: Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> és Soliton <soliton.de@gmail.com> és Thomas Baumhauer <thomas. baumhauer@gmail.com>. Ennek a dokumentumnak az eredetijét Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> írta. Magyarra fordították: Gilluin <gilluin@citromail.hu>, Széll Tamás <tomi@digiflex.hu>, Pintér Csaba, Kádár-Németh Krisztián <krisztian.kad@gmail.com> és Udvari Gábor <gabor.udvari@gmail.com>.
Látogasd meg a hivatalos honlapot: https://www.wesnoth.org/ illetve a magyar közösségi portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

Copyright © 2003-2022 David White <davidnwhite@verizon.net>
Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

wesnoth(6)

2022 wesnothd