WESNOTHD(6) Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu WESNOTHD(6)

İSİM

wesnothd - Vesnot Savaşı çok oyunculu ağ sunucusu

wesnothd [-dv] [-c dosya-yolu] [-p port] [-t sayı] [-T sayı]
wesnothd -V

Vesnot Savaşı çok oyunculu oyunlarını yönetir. wesnoth istemcisinden veya soket üzerinden hangi komutların (/query ...) kabul edildiğini öğrenmek için http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration adresine bakınız.

wesnothd'ye yapılandırma dosyasını bulacağı yeri söyler. Sözdizimi için aşağıdaki SUNUCU YAPILANDIRMASI bölümüne bakınız. Artalan sürecine SIGHUP sinyali göndererek yapılandırmayı yeniden yükleyebilirsiniz.

wesnothd'yi bir artalan süreci olarak çalıştırır.
komut satırı seçeneklerini basar ve çıkar.
günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: errorwarninginfodebug. error seviyesi öntanımlıdır ve server alanı için info seviyesi kullanılır.
sunucunun belirtilen portu dinlemesini sağlar. Bir port belirtilmezse 15000 öntanımlıdır.
ağa G/Ç için bekleyen iş evrelerinin azami sayısını belirler. (5 öntanımlıdır. En çok 30 belirtilebilir.)
Oluşturulacak iş evrelerinin azami sayısını belirler. 0 bir sınır olmadığını belirtir ve öntanımlıdır.
sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
hata ayıklama günlüğünü açar.

[etiket]

anahtar="değer"
anahtar="değer,değer,..."

[/etiket]

Değer olarak no (öntanımlı) belirtilirse, kapatma ve yeniden başlatma istekleri, fifo'dan gelmedikçe dikkate alınmaz. Bir yönetici tarafından bir /query komutuyla uzaktan kapatmaya izin vermek için değer olarak yes verin.
Sunucunun okuyup yazabildiği bir (gzip sıkıştırmalı) dosyanın göreli veya tam yolu. Sunucuya girişi yasaklanan oyuncular bu dosyaya kaydedilir ve sunucu başlatılırken okunur.
rooms dosyasının sıkıştırılmış haliyle okunup yazılabillmesini belirler. Öntanımlı değer yes'tir.
Aynı IP adresinden izin verilen bağlantı sayısı. 0 sonsuz anlamına gelir. (5 öntanımlıdır)
Kullanılmakta olan user_handler bölümünde kayıtlı olmayan kullanıcıların oturum açmasının engellenip engellenmeyeceği (öntanımlı: false)
sunucu tarafından kabul edilmeyen isimler/rumuzlar. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ? desteklenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için glob(7) sayfasına bakınız. Öntanımlı (bir şey belirtilmezse kullanılacak) değerler: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
sunucu komutlarının yansılandığı fifo yolu (oyun içinde /query ... ile aynı) Yol belirtilmezse derleme sırasında belirtilen yol (/var/run/wesnothd/socket) öntanımlıdır.

messages_time_period süresince izin verilen ileti sayısı. 4 öntanımlıdır.
Saldırı olarak algılanmayacak ileti sayısının geçebileceği süre (saniye cinsinden). 10 saniye öntanımlıdır.
Günün sözü.
Sunucuda yeni odaları kimin oluşturacağını belirler. Kullanılabilir değerler, everyone, registered, admin ve nobody olup bu yetki sırasıyla herkese, kayıtlı kullanıcılara, yöneticilere verilir veya hiç oda oluşturulmaz. Ötanımlı değer: everyone.
yönetici yetkilerini kazanmak için kullanılacak parola. (kullanım: /query admin parola).
Sunucunun oyun tekrarlarını sakladığı dizin. (dizini bir / ile sonlandırmayı unutmayın!) wesnothd'nin başlatıldığı dizin anlamına gelen `' öntanımlıdır.
restart komutu üzerinden yeni bir sunucu süreci başlatmak için sunucunun kullanacağı komut. (Sadece fifo üzerinden kullanılabilir. allow_remote_shutdown ayarına bakınız.)
Oda bilgisinin saklanacağı dosyanın yolu. Bu dosya sunucu başlatılırken okunur ve sonrasında yazılır. Boşsa veya hiç yoksa hiçbir oda yüklenmez ve saklanmaz.
Sunucunun oyun tekrarlarını özdevinimli olarak kaydedip kaydetmeyeceğini belirler. (Öntanımlı değeri: false)
Enable use of TLS. If true, requires 3 following options to be set too.
TLS full certificate chain in .pem format
private key for TLS in .pem format
TLS DH parameters, as .pem file. Generate with openssl dhparam -out filename.pem 4096
sunucu tarafından kabul edilen sürüm dizgelerinin virgül ayraçlı listesi. Dosya ismi kalıp karakterlerinden * ve ? desteklenmektedir. (kurulu wesnoth sürümü öntanımlıdır.)
Örnek: versions_accepted="*" her sürüm dizgesi kabul edilir.
The ID of the server when using the database functionality to store game information. Generally is the major.minor version of accepted clients, such as 1.16 or 1.17.

[redirect] Belli istemci sürümlerinin yönlendirileceği sunucuların belirtildiği etiket. versions_accepted atanmışsa kullanılmaz.

Yönlendirilecek sunucunun adresi.
Bağlanılacak port.
Yönlendirilecek sürümlerin virgül ayraçlı listesi. Dosya kalıbı karakterleri bakımından versions_accepted ile aynı yöntem kullanılır.

[ban_time] Geçici sunucuya giriş yasağı süresi için uygun sözcüklerin tanımlandığı etiket.

Yasaklama süresine atfedilen isim.
Zaman uzunluğu tanımı. Biçemi: %d[%s[%d%s[...]]] Burada %s yerine s (saniye), m (dakika), h (saat), D (gün), M (ay), Y (yıl); %d yerine de bir sayı belirtilebilir. Bir zaman birimi belirteci kullanılmamışsa dakika (m) öntanımlıdır. Örneğin time="1D12h30m" belirtilmişse 1 gün 12 saat 30 dakikalık yasak süresi konmuş olur.

[proxy] Sunucuya bir vekil sunucu gibi çalışacağını ve bağlanan istemcilerin isteklerini belirtilen sunucuya yönelteceğini söyleyen etiket. [redirect] için kullanılan değişkenler kullanılır.

[user_handler] Kullanıcı işlemcisini yapılandırır. [user_handler] bölümü yapılandırmada yoksa sunucu herhangi bir kullanıcı kayıt hizmeti olmadan çalışacaktır. forum_user_handler'ın çalışması için gereken tüm ek tablolar Wesnoth kaynak deposundaki table_definitions.sql dosyasında bulunabilir. Etkin mysql desteği gerektirir. Bu, cmake için ENABLE_MYSQL, scons için forum_user_handler etiketidir.

Veritabanı sunucusunun konak adı
Veritabanı adı
Veritabanına oturum açacak kullanıcının adı
Bu kullanıcının parolası
The name of the table in which your phpbb forum saves its user data. Most likely this will be <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).
wesnothd uygulamasının kullanıcılar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
wesnothd uygulamasının oyunlar hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
wesnothd uygulamasının bir oyundaki oyuncular hakkındaki kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
wesnothd uygulamasının bir oyunda yapılan değişiklikler hakkında kendi verilerini kaydedeceği tablonun adı.
The name of the table in which your phpbb forum saves its user group data. Most likely this will be <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).
The name of the table in which to store login/logout times. Also used for matching IPs to users and vice versa.
The name of the table in which your phpbb forum saves its topic (thread) information. Most likely this will be <table-prefix>_topics (e.g. phpbb3_topics).
The name of the table in which your phpbb forum saves its user bans data. Most likely this will be <table-prefix>_banlist (e.g. phpbb3_banlist).
Yönetme yetkisine sahip olduğu kabul edilecek forum grubunun kimliği.

ÇIKIŞ DURUMU

Sunucu düzgün kapandığında çıkış durumu 0'dır. Çıkış durumu 2, komut satırı seçeneklerinde bir hata olduğunu gösterir.

David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmış, Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ve Thomas Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com> tarafından düzenlenmiştir. Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> tarafından yazılmış Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

wesnoth(6)

2022 wesnothd