TR(1) Opdrachten voor gebruikers TR(1)

tr - vertaal of wis tekens

tr [OPTIE]... SET1 [SET2]

Vertaal, knijp uit en/of verwijder tekens uit standaard invoer, en schrijft het resultaat naar standaard uitvoer. SET1 en SET2 specificeren reeksen van tekens SET1 en SET2 die de actie bepalen.

het complement van SET1 gebruiken
tekens in SET1 verwijderen, niet vertalen
herhaal elke sequentie van een herhaald teken dat werd opgenomen in de laatst opgegeven SET, me een enkelvoudig voorkomen van dat teken
-t, --truncate-set1
SET1 eerst afkappen tot de lengte van SET2
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

SETs worden gegeven als tekenreeksen. De meeste tekens representeren zichzelf. Begrepen codes zijn:

het teken met ASCII-code NNN (octaal, 1 tot 3 cijfers)
\\
een backslash
geluidssignaal
backspace
nieuwe pagina (FF-teken)
nieuwe regel (LF-teken)
naar begin van regel (CR-teken)
horizontale tab
verticale tab
alle tekens van TEKEN1 t/m TEKEN2 in oplopende volgorde
[TEKEN*]
in SET2, kopieën van TEKEN tot de lengte van SET1
[CHAR*AANTAL]
een specifiek aantal kopieën van TEKEN; AANTAL is octaal als het begint met 0
[:alnum:]
alle letters en cijfers
[:alpha:]
alle letters
[:blank:]
alle horizontale witruimte
[:cntrl:]
alle stuurtekens
[:digit:]
alle cijfers
[:graph:]
alle afdrukbare tekens, exclusief de spatie
[:lower:]
alle kleine letters
[:print:]
alle afdrukbare tekens, inclusief spatie
[:punct:]
alle interpunctie tekens
[:space:]
alle horizontale en verticale witruimte
[:upper:]
alle hoofdletters
[:xdigit:]
alle hexadecimale tekens
[=TEKEN=]
alle tekens die equivalent zijn aan TEKEN

Vertaling treedt op als -d niet gegeven is en zowel SET1 als SET2 gegeven zijn. Optie -t mag alleen gebruikt worden bij omzetten. SET2 wordt vergroot tot de lengte van SET1 door het laatste teken te herhalen; te veel tekens in SET2 worden genegeerd. Alleen [:lower:] en [:upper:] worden gegarandeerd uitgebreid in oplopende volgorde; bij vertalen kunnen zij alleen in paren gebruikt worden voor omzetten van hoofd- in kleine letters of omgekeerd. Uitknijpen gebeurd na vertaling of verwijdering.

Volledige ondersteuning is alleen beschikbaar voor veilige enkele-byte taaldefinitie, waarin elk mogelijk invoer byte een enkelvoudig teken representeert. De C taaldefinitie is veilig in GNU systemen, daarom kunt u dit issue voorkomen in de shell door het uitvoeren van LC_ALL=C tr in plaats van het eenvoudige tr.

Geschreven door Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
of lokaal via: info '(coreutils) tr invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4