TR(1) Opdrachten voor gebruikers TR(1)

tr - vertaal of wis tekens

tr [OPTION]... STRING1 [STRING2]

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. STRING1 and STRING2 specify arrays of characters ARRAY1 and ARRAY2 that control the action.

use the complement of ARRAY1
delete characters in ARRAY1, do not translate
replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified ARRAY, with a single occurrence of that character
-t, --truncate-set1
first truncate ARRAY1 to length of ARRAY2
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

ARRAYs are specified as strings of characters. Most represent themselves. Interpreted sequences are:

het teken met ASCII-code NNN (octaal, 1 tot 3 cijfers)
\\
een backslash
geluidssignaal
backspace
nieuwe pagina (FF-teken)
nieuwe regel (LF-teken)
naar begin van regel (CR-teken)
horizontale tab
verticale tab
alle tekens van TEKEN1 t/m TEKEN2 in oplopende volgorde
[TEKEN*]
in ARRAY2, copies of CHAR until length of ARRAY1
[CHAR*AANTAL]
een specifiek aantal kopieën van TEKEN; AANTAL is octaal als het begint met 0
[:alnum:]
alle letters en cijfers
[:alpha:]
alle letters
[:blank:]
alle horizontale witruimte
[:cntrl:]
alle stuurtekens
[:digit:]
alle cijfers
[:graph:]
alle afdrukbare tekens, exclusief de spatie
[:lower:]
alle kleine letters
[:print:]
alle afdrukbare tekens, inclusief spatie
[:punct:]
alle interpunctie tekens
[:space:]
alle horizontale en verticale witruimte
[:upper:]
alle hoofdletters
[:xdigit:]
alle hexadecimale tekens
[=TEKEN=]
alle tekens die equivalent zijn aan TEKEN

Translation occurs if -d is not given and both STRING1 and STRING2 appear. -t may be used only when translating. ARRAY2 is extended to length of ARRAY1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of ARRAY2 are ignored. Character classes expand in unspecified order; while translating, [:lower:] and [:upper:] may be used in pairs to specify case conversion. Squeezing occurs after translation or deletion.

Full support is available only for safe single-byte locales, in which every possible input byte represents a single character. The C locale is safe in GNU systems, so you can avoid this issue in the shell by running LC_ALL=C tr instead of plain tr.

Geschreven door Jim Meyering.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
of lokaal via: info '(coreutils) tr invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1