TR(1) Brukerkommandoer TR(1)

tr - translate or delete characters

tr [OPTION]... STRING1 [STRING2]

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. STRING1 and STRING2 specify arrays of characters ARRAY1 and ARRAY2 that control the action.

use the complement of ARRAY1
delete characters in ARRAY1, do not translate
replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified ARRAY, with a single occurrence of that character
-t, --truncate-set1
first truncate ARRAY1 to length of ARRAY2
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

ARRAYs are specified as strings of characters. Most represent themselves. Interpreted sequences are:

tegn med oktalverdi NNN (1 til 3 oktale sifre)
\\
speilvendt skråstrek
pip
rettetast
skjemakilde
ny linje
rettetast
horisontal tabulator
vertikal tabulator
alle tegn fra TEGN1 til TEGN2, stigende
[TEGN*]
in ARRAY2, copies of CHAR until length of ARRAY1
[TEGN*ANT]
ANT kopier av TEGN, ANT er oktal, hvis det begynner med 0
[:alnum:]
alle bokstaver og tall
[:alpha:]
alle bokstaver
[:blank:]
alle horisontale blanke tegn
[:cntrl:]
alle kontrolltegn
[:digit:]
alle siffer
[:graph:]
alle skrivbare tegn, unntatt blanke tegn
[:lower:]
alle små bokstaver
[:print:]
alle skrivbare tegn, inkludert blanke tegn
[:punct:]
alle tegnsettingstegn
[:space:]
alle horisontale og vertikale blanke tegn
[:upper:]
alle store bokstaver
[:xdigit:]
alle hexadesimale siffer
[=TEGN=]
alle tegn som tilsvarer TEGN

Translation occurs if -d is not given and both STRING1 and STRING2 appear. -t is only significant when translating. ARRAY2 is extended to length of ARRAY1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of ARRAY2 are ignored. Character classes expand in unspecified order; while translating, [:lower:] and [:upper:] may be used in pairs to specify case conversion. Squeezing occurs after translation or deletion.

Full support is available only for safe single-byte locales, in which every possible input byte represents a single character. The C locale is safe in GNU systems, so you can avoid this issue in the shell by running LC_ALL=C tr instead of plain tr.

Skrevet av Jim Meyering.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
eller lokalt: info '(coreutils) tr invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4