TR(1) Användarkommandon TR(1)

tr — översätt eller radera tecken

tr [FLAGGA]… STRÄNG1 [STRÄNG2]

Översätt, pressa ihop och/eller ta bort tecken från standard in, skriv till standard ut. STRÄNG1 och STRÄNG2 anger vektorer av tecken VEKTOR1 och VEKTOR2 som styr åtgärderna.

använd komplementet av VEKTOR1.
ta bort tecken i VEKTOR1, översätt inte
ersätt varje sekvens av ett upprepat tecken som är uppräknat i den sista angivna VEKTORn, med en ensam förekomst av det tecknet
-t, --truncate-set1
hugg först av VEKTOR1 till längden hos VEKTOR2
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

VEKTORer anges som strängar av tecken. De flesta representerar sig själva. Följande sekvenser tolkas:

tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)
\\
omvänt snedstreck
ljudsignal
backsteg
sidmatning
nyrad
vagnretur
horisontell tabulator
vertikal tabulator
alla tecken från TECK1 till TECK2 i stigande ordning
[TECK*]
i VEKTOR2, repetera TECK upp till längden av VEKTOR1
[TECK*REP]
REP kopior av TECK, REP är oktalt om det startar med 0
[:alnum:]
alla bokstäver och siffror
[:alpha:]
alla bokstäver
[:blank:]
alla horisontella blanka
[:cntrl:]
alla styrtecken
[:digit:]
alla siffror
[:graph:]
alla skrivbara tecken, ej blanka
[:lower:]
alla gemena bokstäver
[:print:]
alla skrivbara tecken, inklusive mellanrum
[:punct:]
alla tecken för interpunktion
[:space:]
alla horisontella och vertikala blanka
[:upper:]
alla versala bokstäver
[:xdigit:]
alla hexadecimala siffror
[=TECKEN=]
alla tecken som är lika med TECKEN

Översättning sker om -d inte ges och både STRÄNG1 och STRÄNG2 finns. -t är endast meningsfullt vid översättning. VEKTOR2 förlängs till längden av VEKTOR1 genom att dess sista tecken upprepas vid behov. Överflödiga tecken i VEKTOR2 ignoreras. Teckenklasser expanderas i odefinierad ordning; vid översättning kan [:lower:] och [:upper:] användas i par för att ange skiftlägesändring. Sammanpressning sker efter översättning eller borttagning.

Fullständigt stöd är tillgängligt endast för säkra enkelbytelokaler, där varje möjlig indatabyte representerar ett enskilt tecken. Lokalen C är säker på GNU-system, så man kan undvika detta problem i skalet genom att köra LC_ALL=C tr istället för bara tr.

Skrivet av Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tr invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4