TR(1) Användarkommandon TR(1)

tr - translate or delete characters

tr [OPTION]... STRING1 [STRING2]

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. STRING1 and STRING2 specify arrays of characters ARRAY1 and ARRAY2 that control the action.

use the complement of ARRAY1
delete characters in ARRAY1, do not translate
replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified ARRAY, with a single occurrence of that character
-t, --truncate-set1
first truncate ARRAY1 to length of ARRAY2
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

ARRAYs are specified as strings of characters. Most represent themselves. Interpreted sequences are:

tecken med det oktala värdet NNN (1 till 3 oktala siffror)
\\
omvänt snedstreck
ljudsignal
backsteg
sidmatning
nyrad
vagnretur
horisontell tabulator
vertikal tabulator
alla tecken från TECK1 till TECK2 i stigande ordning
[TECK*]
in ARRAY2, copies of CHAR until length of ARRAY1
[TECK*REP]
REP kopior av TECK, REP är oktalt om det startar med 0
[:alnum:]
alla bokstäver och siffror
[:alpha:]
alla bokstäver
[:blank:]
alla horisontella blanka
[:cntrl:]
alla styrtecken
[:digit:]
alla siffror
[:graph:]
alla skrivbara tecken, ej blanka
[:lower:]
alla gemena bokstäver
[:print:]
alla skrivbara tecken, inklusive mellanrum
[:punct:]
alla tecken för interpunktion
[:space:]
alla horisontella och vertikala blanka
[:upper:]
alla versala bokstäver
[:xdigit:]
alla hexadecimala siffror
[=TECKEN=]
alla tecken som är lika med TECKEN

Translation occurs if -d is not given and both STRING1 and STRING2 appear. -t may be used only when translating. ARRAY2 is extended to length of ARRAY1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of ARRAY2 are ignored. Character classes expand in unspecified order; while translating, [:lower:] and [:upper:] may be used in pairs to specify case conversion. Squeezing occurs after translation or deletion.

Full support is available only for safe single-byte locales, in which every possible input byte represents a single character. The C locale is safe in GNU systems, so you can avoid this issue in the shell by running LC_ALL=C tr instead of plain tr.

Skrivet av Jim Meyering.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tr invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

april 2022 GNU coreutils 9.1