TR(1) Brugerkommandoer TR(1)

tr - transskriber eller slet tegn

tr [OPTION]... STRING1 [STRING2]

Translate, squeeze, and/or delete characters from standard input, writing to standard output. STRING1 and STRING2 specify arrays of characters ARRAY1 and ARRAY2 that control the action.

use the complement of ARRAY1
delete characters in ARRAY1, do not translate
replace each sequence of a repeated character that is listed in the last specified ARRAY, with a single occurrence of that character
-t, --truncate-set1
first truncate ARRAY1 to length of ARRAY2
viser hjælpetekst og stopper
viser versionsinformation og stopper

ARRAYs are specified as strings of characters. Most represent themselves. Interpreted sequences are:

tegn med oktalværdi NNN (1 til 3 oktale cifre)
\\
omvendt skråstreg
hørbar BEL
tilbage (backspace)
sideskift
ny linje
vognretur (CR)
vandret tabulator
lodret tabulator
alle tegn fra TEGN1 til TEGN2, stigende
[TEGN*]
in ARRAY2, copies of CHAR until length of ARRAY1
[TEGN*ANTAL]
ANTAL kopier af TEGN, ANTAL er oktal, hvis det begynder med 0
[:alnum:]
alle bogstaver og tal
[:alpha:]
alle bogstaver
[:blank:]
alle vandrette blanke tegn
[:cntrl:]
alle kontroltegn
[:digit:]
alle cifre
[:graph:]
alle skrivbare tegn, undtaget blanke tegn
[:lower:]
alle små bogstaver
[:print:]
alle skrivbare tegn, inkluderet blanke tegn
[:punct:]
alle tegnsætningstegn
[:space:]
alle vandrette og lodrette blanke tegn
[:upper:]
alle store bogstaver
[:xdigit:]
alle hexadecimale cifre
[=TEGN=]
alle tegn som er lig TEGN

Translation occurs if -d is not given and both STRING1 and STRING2 appear. -t may be used only when translating. ARRAY2 is extended to length of ARRAY1 by repeating its last character as necessary. Excess characters of ARRAY2 are ignored. Character classes expand in unspecified order; while translating, [:lower:] and [:upper:] may be used in pairs to specify case conversion. Squeezing occurs after translation or deletion.

Full support is available only for safe single-byte locales, in which every possible input byte represents a single character. The C locale is safe in GNU systems, so you can avoid this issue in the shell by running LC_ALL=C tr instead of plain tr.

Skrevet af Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/da.html

Ophavsret © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) tr invocation'

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

April 2022 GNU coreutils 9.1