TR(1) Brugerkommandoer TR(1)

tr - translate or delete characters

tr [FLAG]... MÆNGDE1 [MÆNGDE2]

Transskribér, sammenklem og/eller fjern tegn fra standard-ind, og skriv til standard-ud.
-c, -C, --complement
brug komplement af MÆNGDE1
-d, --delete
slet tegn i MÆNGDE1, transskribér ikke
-s, --squeeze-repeats
erstat hver række af gentagne tegn anført i sidst angivne MÆNGDE med et enkelt af dette tegn
-t, --truncate-set1
afkort først MÆNGDE1 til længden af MÆNGDE2
--help
viser hjælpetekst og stopper
--version
viser versionsinformation og stopper

MÆNGDE er angivet med strenge af tegn. De fleste tegn står for sig selv. Følgende sekvenser tolkes specielt:

\NNN
tegn med oktalværdi NNN (1 til 3 oktale cifre)
\\
omvendt skråstreg
\a
hørbar BEL
\b
tilbage (backspace)
\f
sideskift
\n
ny linje
\r
vognretur (CR)
\t
vandret tabulator
\v
lodret tabulator
TEGN1-TEGN2
alle tegn fra TEGN1 til TEGN2, stigende
[TEGN*]
i MÆNGDE2, kopier af TEGN indtil samme længde til MÆNGDE1
[TEGN*ANTAL]
ANTAL kopier af TEGN, ANTAL er oktal, hvis det begynder med 0
[:alnum:]
alle bogstaver og tal
[:alpha:]
alle bogstaver
[:blank:]
alle vandrette blanke tegn
[:cntrl:]
alle kontroltegn
[:digit:]
alle cifre
[:graph:]
alle skrivbare tegn, undtaget blanke tegn
[:lower:]
alle små bogstaver
[:print:]
alle skrivbare tegn, inkluderet blanke tegn
[:punct:]
alle tegnsætningstegn
[:space:]
alle vandrette og lodrette blanke tegn
[:upper:]
alle store bogstaver
[:xdigit:]
alle hexadecimale cifre
[=TEGN=]
alle tegn som er lig TEGN

Der transskriberes hvis -d ikke er givet, og både MÆNGDE1 og MÆNGDE2 er der. -t kan kun bruges ved transskription. MÆNGDE2 bliver udvidet til længden af MÆNGDE1 ved at repetere dets sidste tegn om nødvendigt. Ekstra tegn i MÆNGDE2 ignoreres. Kun [:lower:] og [:upper:] garanteres at udvide i stigende orden; de bruges i MÆNGDE2, og må kun anvendes til at angive versalkonvertering. -s bruger den sidst angivne MÆNGDE, efter transkription eller sletning.

Skrevet af Jim Meyering.

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportér oversættelsesfejl til https://translationproject.org/team/

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er frit programmel: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

Fuld dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/tr
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) tr invocation'

De oversatte denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License Version 3 eller nyere for copyrightbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en e-mail til TODO.

marts 2020 GNU coreutils 8.32