STDBUF(1) Brukerkommandoer STDBUF(1)

stdbuf - kjør KOMMANDO med endret mellomlagring av datastrømmer

stdbuf VALG... KOMMANDO

Kjør KOMMANDO med endret mellomlagring av datastrømmer.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Juster mellomlagring av inndata.
Juster mellomlagring av utdata.
Juster mellomlagring av feilkanal.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Datastrømmer mellomlagres per linje hvis MODUS er «L». Dette valget er ugyldig for standard inndata.

Datastrømmer kjører uten mellomlager hvis modus er «0».

Otherwise MODE is a number which may be followed by one of the following: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, and so on for G,T,P,E,Z,Y,R,Q. Binary prefixes can be used, too: KiB=K, MiB=M, and so on. In this case the corresponding stream will be fully buffered with the buffer size set to MODE bytes.

MERK: Hvis aktuell KOMMANDO styrer mellomlagring av datastrømmer selv (som f.eks. tee(1)), overstyres valgene som gjøres av stdbuf. Enkelte filtre (som dd(1), cat(1) o.l.) bruker ikke datastrømmer for inn- og utdata, og påvirkes derfor ikke av stdbuf-valg.

125
if the stdbuf command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
This will immediately display unique entries from access.log

On GLIBC platforms, specifying a buffer size, i.e., using fully buffered mode will result in undefined operation.

Skrevet av Padraig Brady.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf
eller lokalt: info '(coreutils) stdbuf invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4