STDBUF(1) Opdrachten voor gebruikers STDBUF(1)

stdbuf - voor commando uit, met aangepaste buffer operaties van zijn standaard stromen

stdbuf OPTIE... COMMANDO

voor COMMAND uit, met aangepaste buffer operaties van zijn standaard stromen

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

de standaard invoer buffering aanpassen
de standaard uitvoer buffering aanpassen
de standaard fout, stderr, buffering aanpassen
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Als MODUS 'L' is, zal de overeenkomende stroom regel gebufferd zijn. Deze modus is ongeldig voor standaard invoer.

Als MODUS '0' is, zal de overeenkomstige stroom ongebufferd zijn.

Anders is MODUS een geheel getal gevolgd door één van de volgende: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, enz. voor G,T,P,E,Z,Y,R,Q. Binaire voorvoegsels kunnen ook worden gebruikt: KiB=K, MiB=M, enz. In deze gevallen zal de overeenkomstige stroom volledig gebufferd worden met de grootte ingesteld op MODUS bytes.

OPMERKING: Als COMMANDO de buffering van zijn standaard stromen aanpast (zoals bijvoorbeeld 'tee' doet), dan zal dat de overeenkomstige instellingen die zijn gewijzigd door 'stdbuf' overvleugelen. Ook sommige filters (zoals 'dd', 'cat', enzovoort) gebruiken geen stromen voor invoer/uitvoer, en worden dus niet beïnvloed door instellingen van 'stdbuf'.

125
indien het stdbuf commando zelf faalt
126
als COMMANDO werd gevonden maar niet kan worden aangeroepen
127
Als COMMANDO niet werd gevonden
-
de beëindigings status van COMMANDO anders

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
Dit zal onmiddellijk unieke items van access.log tonen

Op GLIBC platformen, zal het specificeren van een buffer grootte, m.a.w. gebruikmakend van de volledig gebufferde modus, resulteren in een ongedefinieerde operatie.

Geschreven door Padraig Brady.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf
of lokaal via: info '(coreutils) stdbuf invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4