STDBUF(1) Polecenia użytkownika STDBUF(1)

stdbuf - uruchamia polecenie ze zmodyfikowanymi operacjami buforowania jego standardowych strumieni

stdbuf OPCJA... POLECENIE

uruchamia POLECENIE, ze zmodyfikowanymi operacjami buforowania jego standardowych strumieni.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

dostosowuje buforowanie standardowego strumienia wejścia
dostosowuje buforowanie standardowego strumienia wyjścia
dostosowuje buforowanie standardowego strumienia błędów
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeżeli TRYBEM jest L, to dany strumień będzie buforowany wierszami. Opcji tej nie można użyć do standardowego wejścia.

Jeżeli TRYBEM jest 0, to dany strumień nie będzie buforowany.

TRYB może być również liczbą, która może zostać uzupełniona o jeden z następujących przyrostków: KB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, itd. dla G, T, P, E, Z, Y, R, Q. Można użyć również przedrostków binarnych: KiB=K, MiB=M itd. W takim przypadku dany strumień będzie w pełni buforowany w buforze o rozmiarze TRYB bajtów.

UWAGA: Jeśli POLECENIE dostosowuje sposób buforowania swoich standardowych strumieni (robi to np. tee), to przesłoni ono odpowiednie zmiany dokonane przez stdbuf. Także niektóre filtry (np. dd i cat itd.) nie używają strumieni do wejścia/wyjścia i nie zostaną one wówczas zmienione przez ustawienia programu stdbuf.

125
jeśli samo polecenie stdbuf zawiedzie
126
jeśli odnaleziono POLECENIE, ale nie można go wywołać
127
jeśli nie znaleziono POLECENIA
-
w pozostałych przypadkach jest to kod zakończenia POLECENIA

tail -f access.log | stdbuf -oL cut -d ' ' -f1 | uniq
Polecenie natychmiast wyświetli unikatowe wpisy z pliku access.log

Na platformach GLIBC określenie rozmiaru bufora np. używanie trybu w pełni buforowanego, spowoduje wykonanie niezdefiniowanej operacji.

Napisane przez Padraiga Bradyego.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/stdbuf
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) stdbuf invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4