CAT(1) Brukerkommandoer CAT(1)

cat - concatenate files and print on the standard output

cat [VALG]... [FIL]...

Slå sammen valgt(e) FIL(er) til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Tilsvarer -vET.
Nummerer linjer som ikke er tomme (overstyrer -n).
Tilsvarer -vE.
Vis $ på slutten av hver linje.
Nummerer alle linjer.
Ikke skriv ut flere tomme linjer på rad.
Tilsvarer -vT.
Vis tabulatortegn som ^I.
(ignorert)
Bruk ^ og M-notasjon, unntatt for LFD og TAB.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

cat f - g
Skriv innholdet av f, deretter standard input, og til slutt innholdet av g.
Kopier standard inndata til standardutdata.

Skrevet av Torbjorn Granlund og Richard M. Stallman.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

tac(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
eller lokalt: info '(coreutils) cat invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4