TAC(1) Brukerkommandoer TAC(1)

tac - concatenate and print files in reverse

tac [VALG]... [FIL]...

Skriv hver FIL til standardutdata, og begynn med siste linje.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Legg til skilletegnet foran, i stedet for bak.
Tolk skilletegnet som et regulært uttrykk.
Bruk valgt STRENG - i stedet for linjeskift - som skilletegn.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Skrevet av Jay Lepreau og David MacKenzie.

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapporter oversettelsesfeil til https://translationproject.org/team/nb.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

cat(1), rev(1)

Fullstendig dokumentasjon: https://www.gnu.org/software/coreutils/tac
eller lokalt: info '(coreutils) tac invocation'

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4