CAT(1) Användarkommandon CAT(1)

cat — sammanfoga filer och skriv till standard ut

cat [FLAGGA]... [FIL]...

Sammanfoga FIL(er) till standard ut.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Som -vET.
Numrera icke-tomma rader, åsidosätter -n.
Som -vE.
Visa $ i slutet av varje rad.
Numrera alla rader.
Utelämna upprepade tomma rader.
Som -vT.
Visa TAB-tecken som ^I.
(ignorerad)
Använd ^ och M-notation, utom för nyrad och TAB.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

cat f - g
kriv f:s innehåll, därefter standard in, och sedan g:s innehåll.
Kopiera standard in till standard ut.

Skrivet av Torbjorn Granlund och Richard M. Stallman.

GNU coreutils hjälp på nätet: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

tac(1)

Fullständig dokumentation https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) cat invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2023 GNU coreutils 9.3