CAT(1) Opdrachten voor gebruikers CAT(1)

cat - zet bestanden achter-elkaar-aan en druk ze af op de standaard uitvoer

cat [OPTIE]... [BESTAND]...

Stuurt gegeven BESTAND(en achter elkaar) naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

-A, --show-all
hetzelfde als -vET
-b, --number-nonblank
niet-blanco uitvoerregels nummeren (negeert -n)
-e
hetzelfde als -vE
-E, --show-ends
een $ weergeven aan het einde van elke regel
-n, --number
alle uitvoerregels nummeren
-s, --squeeze-blank
opeenvolgende blanco regels comprimeren tot één
-t
hetzelfde als -vT
-T, --show-tabs
tab-tekens weergeven met ^I
-u
(genegeerde optie)
-v, --show-nonprinting
notatie met ^ en M- gebruiken, behalve voor LF/TAB
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

cat f - g
Toont de inhoud van f, dan standaardinvoer, dan de inhoud van g.
cat
Kopieert standaardinvoer naar standaarduitvoer.

Geschreven door Torbjorn Granlund en Richard M. Stallman.

Online hulp bij GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Meld alle vertaalfouten op https://translationproject.org/team/nl.html

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

tac(1)

Volledige documentatie op: https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
of lokaal via: info '(coreutils) cat invocation'

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Maart 2020 GNU coreutils 8.32