CAT(1) Polecenia użytkownika CAT(1)

cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

cat [OPCJA]... [PLIK]...

Łączy PLIK(I) na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

równoważne -vET
numeruje niepuste linie wyjścia, nadpisując -n
równoważne -vE
wyświetla $ na końcu każdego wiersza
numeruje wszystkie wiersze wyjścia
zastępuje powielone puste wiersze jednym
równoważne -vT
wyświetla znaki tabulacji jako ^I
(ignorowane)
używa notacji ^ i M-, z wyjątkiem LFD i TAB
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

cat f - g
Wyświetla zawartość: pliku "f", następnie standardowego wyjścia, na końcu pliku "g".
Kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście.

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

tac(1)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cat invocation'

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4