CAT(1) Příručka uživatele CAT(1)

cat - slučuje soubory a vypisuje je na standartní výstup

cat [VOLBA]... [SOUBOR]...

Směruje SOUBOR(y) na standartní výstup.

Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

stejné jako -vET
čísluje neprázdné výstupní řádky, přebije -n
stejné jako -vE
zobrazí $ na konci každého řádku
na výstupu číslovat všechny řádky
na výstupu potlačí opakované prázdné řádky
stejné jako -vT
zobrazuje tabulátor jako ^I
(ignorováno)
pro netisknutelné znaky kromě tabulátoru a nového řádku používá zápis ^ a M
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

cat f - g
Vypíše obsah souboru f, pak standartního vstupu a pak souboru g.
Kopíruje standartní vstup na standartní výstup.

Napsal Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

On-line nápověda GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Chyby v překladu hlaste na https://translationproject.org/team/cs.html (česky)

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

tac(1)

Úplná dokumentace je na: https://www.gnu.org/software/coreutils/cat
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cat invocation'

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Stinovlas <stinovlas@gmail.com>, Kamil Dudka <kdudka@redhat.com> a Matěj Pokorný <matej.pokorny98@gmail.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4