MANPATH(1) Помагало страничара упутства MANPATH(1)

НАЗИВ

manpath - одређује путању претраге за странице упутства

УВОД

manpath [-qgdc?V] [-m систем[,...]] [-C датотека]

ОПИС

Ако је постављено $MANPATH, manpath ће једноставно приказати њене садржаје и дати упозорење. Ако није, manpath ће одредити пригодну путању претраге хијерархије странице упутства и приказати резултате.

Путања ограничена двотачком је одређена коришћењем података добијених у датотеци подешавања ман-дб-а – (/etc/man_db.conf) и корисничког окружења.

ОПЦИЈЕ

Не користи упозорења.
Исписује податке прочишћавања.
Ствара кат-путању као наспрамну ман-путањи. Када се одреди ман-путања, сваки састојак путање се претвара у одговарајућу кат-путању.
Ствара ман-путању која се састоји од свих путања именованих као „опште“ унутар датотеке подешавања ман-дб-а.
Ако овај систем има приступ до хијерархија упутства других оперативних система, ова опција може бити коришћена за њихово укључивање у излаз manpathа. Да укључите хијерархије странице упутства НовихОС-ова користите опцију -m NewOS.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. Да укључите хијерархије страница упутства изворног оперативног система, мора бити укључен ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $СИСТЕМ.

Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.
-?, --help
Исписује поруку помоћи и излази.
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
Исписује податке о издању.

ОКРУЖЕЊЕ

Ако је $MANPATH остављено, manpath приказује њену вредност уместо да је одређује у лету.

Видите одељак SEARCH PATH manpath-а(5) за основно понашање и појединости о томе како се ради са овом променљивом окружења.

Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.

ДАТОТЕКЕ

/etc/man_db.conf
Датотека подешавања ман-дб-а.

ВИДЕТИ ТАКОЂЕ

apropos(1), man(1), whatis(1)

АУТОР

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

ГРЕШКЕ

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2023-01-08 2.11.2